15-04-2020
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

15.04.2020
м. Київ
1456/5

Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» у Міністерстві юстиції України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 квітня 2020 р. за № 354/34637

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян», пункту 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою підвищення ефективності роботи Міністерства юстиції України зі зверненнями громадян, об’єктивного та своєчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Порядок проведення телефонної «гарячої лінії» у Міністерстві юстиції України, що додається.

 

 1. Управлінню забезпечення та документообігу (Воловик М.):

 

1) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

 

2) забезпечити організацію та проведення телефонної «гарячої лінії»
у Міністерстві юстиції України відповідно до цього наказу.

 

 1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26 листопада 2018 року № 3708/5 «Про затвердження Порядку

2

 

проведення телефонної «гарячої лінії» у Міністерстві юстиції України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2018 року
за № 1365/32817.

 

 1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України в межах повноважень забезпечити виконання цього наказу.

 

 1. Управлінню інформаційної політики (Грязнова О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

 

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Міністр                                                                                     Денис МАЛЮСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
15 квітня 2020 року № 1456/5

 

 

 

ПОРЯДОК
проведення телефонної «гарячої лінії»
у Міністерстві юстиції України

 

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою підвищення ефективності роботи Міністерства юстиції України зі зверненнями громадян, об’єктивного та своєчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.

 

 1. Цей Порядок визначає механізм організації роботи телефонної «гарячої лінії», прийому, розгляду та надання відповідей на звернення, що надходять на телефонну «гарячу лінію» Міністерства юстиції України.

 

 1. Посадові особи Міністерства юстиції України, які забезпечують роботу телефонної «гарячої лінії», у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

 

 1. Телефонна «гаряча лінія» працює в адміністративній будівлі Міністерства юстиції України за адресою: пров. Рильський, буд. 10, м. Київ; тел.: (044) 271 17 86. Час проведення: з 15.30 до 16.30 згідно з графіком, який затверджується наказом Міністерства юстиції України після узгодження з керівниками структурних підрозділів Міністерства юстиції України.

 

 1. Графік проведення телефонної «гарячої лінії» розробляє Управління забезпечення та документообігу.

 

 1. Організацію проведення телефонної «гарячої лінії» забезпечує Управління забезпечення та документообігу.

 

 1. У роботі телефонної «гарячої лінії» відповідно до затвердженого графіка беруть участь керівники структурних підрозділів Міністерства юстиції України або уповноважені ними особи.

 

 1. Під час проведення телефонної «гарячої лінії» у приміщенні можуть бути присутні представники засобів масової інформації відповідно до статті 26 Закону України «Про інформацію».

 

 1. Відомості щодо звернень громадян, які надійшли на телефонну «гарячу лінію», вносяться уповноваженою особою Управління забезпечення та документообігу до картки звернення громадянина на телефонну «гарячу лінію» у Міністерстві юстиції України згідно з додатком до цього Порядку.

 

 1. Звернення, в яких порушено питання довідкового або консультативного характеру, а також звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо під час проведення телефонної «гарячої лінії» у Міністерстві юстиції України шляхом надання консультацій.

 

 1. Розгляд звернень громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», здійснюється відповідно до вимог Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 лютого 2017 року № 388/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2017 року за № 229/30097 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 жовтня 2018 року № 3371/5).

 

 1. Термін розгляду звернень не може перевищувати строків, визначених чинним законодавством.

 

 1. Дані про перебіг виконання звернень вносяться до системи електронного документообігу Міністерства юстиції України безпосередньо виконавцем або спеціально уповноваженою особою відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства юстиції України.

 

 1. Контроль за своєчасним розглядом звернень громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», покладено на Управління забезпечення та документообігу.

 

 1. Оприлюднення інформації щодо роботи телефонної «гарячої лінії» на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України забезпечує Управління інформаційної політики.

 

 

Начальник Управління

забезпечення та документообігу                                              Максим ВОЛОВИК

 

Додаток
до Порядку проведення телефонної «гарячої лінії»
у Міністерстві юстиції України (пункт 9) 

 

Герб

Міністерство юстиції України

 
 

КАРТКА

звернення громадянина

на телефонну «гарячу лінію»
у Міністерстві юстиції України

(дата проведення)

 

 

за участю ___________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи

Міністерства юстиції України, яка брала участь у заході)

 

 

Дані заявника:

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Соціальний стан

 

Категорія

 

Місце проживання/місце реєстрації

 

Зміст звернення:

 

Відповідальний підрозділ:

 

Термін виконання:

 

 

_____________________________   ________   ____________________________

(посада)*                                      (підпис)                    (ім’я та прізвище)

______________

 

* Зазначається посада особи, яка брала участь у заході.

 

__________________________