13-11-2020
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

13.11.2020
м. Київ
3956/5/805

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України

                                                                                                                                                          Зареєстровано у Міністерстві юстиції України

                                                                                                                                                          16 листопада 2020 р. за № 1133/35416

Відповідно до підпункту 8320 пункту 4, підпунктів 2, 3 пункту 6, пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), підпункту 18 пункту 4, пункту 8Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами), з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії

НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України.
 1. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Міністр юстиції України                                             Міністр внутрішніх справ України

Денис МАЛЮСЬКА                                                   Арсен АВАКОВ

 

                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО                           

                                                                                                                                                                  Наказ Міністерства юстиції України,

                                                                                                                                                                  Міністерства внутрішніх справУкраїни

                                                                                                                                                                 13 листопада 2020 року № 3956/5/805

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16 листопада 2020 р. за № 1133/35416

ПОРЯДОК

електронної інформаційної взаємодії Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України

 I.Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України під час обміну інформацією для здійснення повноважень, визначених законодавством.
 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами).
 1. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Міністерство юстиції України та Міністерство внутрішніх справ України.
 1. Суб’єкти інформаційних відносин передають та приймають інформаційні файли в обсягах та за змістом, необхідних для надання адміністративних послуг або здійснення інших повноважень, відповідно до покладених на них завдань.

 II.Регламент автоматизованого обміну інформацією

 1. Суб’єкти інформаційних відносин спільно встановлюють перелік відомостей, структуру та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів, а також визначають відповідальні підрозділи (державні підприємства, установи, які належать до сфери управління суб’єктів інформаційних відносин), що забезпечують та здійснюють технічне супроводження автоматизованого обміну інформацією, та відповідно до цього Порядку і своїх повноважень приймають спільні рішення, які оформлюють окремими протоколами.
 1. Автоматизований обмін інформацією забезпечують відповідальні підрозділи в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних».
 1. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем суб’єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
 1. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

III. Захист інформації під час автоматизованого обміну інформацією

 1. Під час автоматизованого обміну інформацією відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційних відносин упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.
 1. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами інформаційних відносин виключно з метою реалізації ними повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

 

Директор Департаменту приватного права                                                    Директор Департаменту інформатизації

Міністерства внутрішніх справ України                                                            Міністерства юстиції України

 

Олена  ФЕРЕНС                                                                                                   Ігор БОНДАРЕНКО