10-12-2020
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

10.12.2020
м. Київ
4282/5

Про затвердження Порядку подання Центральній виборчій комісії відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб

Відповідно до частини двадцять третьої статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок подання Центральній виборчій комісії відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб, що додається.
 2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян у шестимісячний строк вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
 3. Відомості про смерть виборців подаються до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців у визначений пунктом 2 цього наказу період у порядку, встановленому частиною четвертою статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців».
 4. Департаменту приватного права (Ференс О.) розмістити цей наказ на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.
 5. Цей наказ надіслати Центральній виборчій комісії.
 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Орлова С.

 

Міністр                                                                                     Денис МАЛЮСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Центральної виборчої

комісії

10 грудня 2020 року № 555

 Наказ Міністерства юстиції України

10 грудня 2020 року № 4282/5

Порядок

подання Центральній виборчій комісії відомостей

з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

про смерть фізичних осіб

 1. Цей Порядок визначає процедуру подання Центральній виборчій комісії відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб з метою здійснення періодичного поновлення бази даних Державного реєстру виборців.
 2. Подання відомостей згідно з цим Порядком здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» на центральному рівні шляхом автоматизованого обміну електронними повідомленнями між Центральною виборчою комісією, яка є розпорядником Державного реєстру виборців, і Міністерством юстиції України, яке є держателем Державного реєстру актів цивільного стану громадян, через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством (далі – інформаційна взаємодія).
 3. Інформаційну взаємодію забезпечують Служба розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Центральної виборчої комісії та адміністратор Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
 4. Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно та передбачає подання на запит, який формується засобами автоматизованої інформаційно -телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців», відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб за період, визначений у запиті.
 5. Обсяг відомостей, які подаються на запит, структура електронних повідомлень, що передаються та приймаються, процедура інформаційної взаємодії визначаються в Договорі про інформаційну взаємодію, укладеному згідно з вимогами Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 606, та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357.
 6. Адміністратор Державного реєстру актів цивільного стану громадян забезпечує своєчасне формування відповіді на пошуковий запит.
 7. Інформація про смерть невпізнаної особи не подається. У разі встановлення особи померлого передбачені цим Порядком відомості передаються після внесення відповідних змін до актового запису про смерть.
 8. Відомості, що подаються з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повинні бути актуальними на дату та час їх подання.
 9. Для захисту інформації під час інформаційної взаємодії застосовуються засоби захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері захисту інформації.
 10. Відомості, що подаються Центральній виборчій комісії з Державного реєстру актів цивільного стану громадян згідно з цим Порядком, використовуються лише для періодичного поновлення бази даних Державного реєстру виборців.

 

Директор Департаменту

приватного права                                                                           Олена ФЕРЕНС