23-12-2020
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

23.12.2020
м. Київ
4423/5

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 990,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2015 року № 2790/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1667/28112 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 04 листопада 2019 року № 3388/5).
  2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


 Міністр                                                                                             Денис МАЛЮСЬКА

 

ЗМІНИ

до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора

  1. В абзаці третьому слова «виконання функцій державного реєстратора» замінити словами «на іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора (далі - посада державного реєстратора),».
  2. В абзаці четвертому слова «або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації» замінити словами «перебували на посаді державного реєстратора в іншого суб’єкта державної реєстрації».
  3. Після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не проводиться у випадках переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора в межах одного суб’єкта державної реєстрації чи переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією суб’єкта державної реєстрації, передачі або делегування повноважень і функцій від одного суб’єкта державної реєстрації до іншого.».

 

Директор Департаменту

приватного права                                                                     Олена ФЕРЕНС