08-02-2021
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

08.02.2021
м. Київ
429/5

Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 08 лютого 2021р.

за № 168/35790

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за № 173/12047 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 23 квітня 2007 року № 194/5), що додаються.
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                            Денис МАЛЮСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України,

від 04.02.2021 № 429/5

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08.02.2021 за № 168/35790

 

 

ЗМІНИ
до Положення про державну реєстрацію друкованих

засобів масової інформації

  1. У главі 2 Положення:

пункт 2.15 викласти в такій редакції:

«2.15. Видача свідоцтва засновнику або його уповноваженому представнику оформляється відповідним записом у книзі обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, яка є документом постійного зберігання, що ведеться відділом (сектором) відповідного реєструючого органу. Після цього відомості про серію та номер свідоцтва вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.»;

  1. Додаток 1 до Положеннявикласти в такій редакції:

 

СЕРІЇ,
які позначаються у свідоцтві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Міністерство юстиції України

 КВ

Структурні підрозділи міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції в областях:

 

Вінницька

ВЦ

Волинська

 ВЛ

Дніпропетровська

 ДП

Донецька

 ДЦ

Житомирська

 ЖТ

Закарпатська

ЗТ

Запорізька

 ЗЗ

Івано-Франківська

 ІФ

Київська

 КІ

Кіровоградська

 КГ

Луганська

 ЛГ

Львівська

 ЛВ

Миколаївська

 МК

Одеська

 ОД

Полтавська

 ПЛ

Рівненська

 РВ

Сумська

СМ

Тернопільська

 ТР

Харківська

 ХК

Херсонська

 ХС

Хмельницька

 ХМ

Черкаська

 ЧС

Чернівецька

 ЧЦ

Чернігівська

 ЧГ

м. Київ

 КУ

м. Севастополь

 СВ

Автономна Республіка Крим

 КМ

 

Директор Департаменту

приватного права                                                                         Олена ФЕРЕНС