12-03-2021
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

12.03.2021
м. Київ
69/941/5

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Цивільного процесуального кодексу України, Сімейного кодексу України, Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

 

НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян, що додається.
 2. Державному підприємству «Інформаційні судові системи» (Калуга В.) та державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Бережний О.) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів, необхідних для впровадження технічної можливості реалізації Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян, затвердженого цим наказом.
 3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.) не пізніше наступного робочого дня за днем підписання цього наказу довести його до відома державного підприємства «Інформаційні судові системи».
 4. Прес-службі (на правах сектору) Державної судової адміністрації України (Лисенко А.), Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) розмістити цей наказ на власних офіційних вебсайтах.
 5. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С. та заступника Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Орлова С.

 

 

Т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України

  

 

 

 

Людмила ГІЗАТУЛІНА

 

Міністр юстиції України

 

 

 

 

 Денис МАЛЮСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової адміністрації України, Міністерства юстиції України

від 12 березня 2021 року № 69/941/5

 

 

ПОРЯДОК

електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян

 

 1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян (далі – інформаційні системи) під час отримання примірників рішень судів в електронній формі, що потребують виконання органами державної реєстрації актів цивільного стану.
 2. Електронна інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно за допомогою прикладних програмних інтерфейсів шляхом автоматизованого обміну електронними повідомленнями між інформаційними системами (далі – інформаційна взаємодія) із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації з дотриманням вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.

 1. Інформаційну взаємодію забезпечують державне підприємство, яке належить до сфери управління Державної судової адміністрації України, що визначене адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень, та державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що визначене адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
 2. Обсяг відомостей, які подаються на запит, структура електронних повідомлень, що передаються та приймаються, процедура інформаційної взаємодії визначаються в договорі про інформаційну взаємодію, укладеному згідно з вимогами Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606, та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357.
 3. Адміністратор Єдиного державного реєстру судових рішень забезпечує своєчасну передачу актуальних на дату та час формування відповідей з Єдиного державного реєстру судових рішень, що містять примірники рішень судів в електронній формі, що набрали законної сили, разом з відомостями, які відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» не підлягають розголошенню в текстах судових рішень.
 4. Інформація, що передається в рамках інформаційної взаємодії, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується виключно з метою реалізації повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

 

Начальник Управління інформатизації та судової статистики

Державної судової адміністрації України

 

 

Директор Департаменту
приватного права

Міністерства юстиції України

 

Олександр СЛОНІЦЬКИЙ

 

Олена ФЕРЕНС