22-02-2021
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

22.02.2021
м. Київ
113/669/5

Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою забезпечення надання відомостей про смерть фізичних осіб

НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Порядок подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 29 серпня 2016 року  № 793/2581/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1232/29362 (із змінами).
 3. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державній службі фінансового моніторингу України продовжити інформаційну взаємодію щодо передачі відомостей про смерть та у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів, необхідних для впровадження технічної можливості реалізації Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб, затвердженого цим наказом.                          
 1. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності через чотири місяці з дня набрання чинності цим наказом.
 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Орлова С. Г.

 

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

 

Міністр юстиції України

Денис МАЛЮСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України,

Міністерства юстиції України

22 лютого 2021 року № 113/669/5

ПОРЯДОК

подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб

 1. Цей Порядок визначає процедуру подання Держфінмоніторингу відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб (далі – інформаційна взаємодія).
 1. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр), який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу, на центральному рівні в електронній формі із застосуванням засобів, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сферах криптографічного та технічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 1. Інформаційну взаємодію забезпечують державне підприємство, яке належить до сфери управління Мін’юсту, що визначене адміністратором Реєстру, та Держфінмоніторинг.
 1. Інформаційна взаємодія здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації, рівень захисту якої має відповідати ступеню обмеження доступу до неї.
 1. Відомості про смерть невпізнаної особи не подаються. У разі встановлення особи померлого передбачені цим Порядком відомості подаються після внесення відповідних змін до актового запису про смерть.
 1. Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно та передбачає подання на запит, який формується засобами Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відомостей з Реєстру про смерть фізичних осіб за період, визначений у запиті.
 1. Обсяг відомостей, які подаються на запит, структура електронних повідомлень, що передаються та приймаються, процедура інформаційної взаємодії визначаються в договорі про інформаційну взаємодію, укладеному згідно з вимогами Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606, та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357.
 1. Адміністратор Реєстру забезпечує своєчасне формування відповіді на пошуковий запит.
 1. Відомості, що подаються з Реєстру, мають бути актуальними на дату та час їх подання.
 1. Держфінмоніторинг обробляє відомості, що подаються з Реєстру у порядку інформаційної взаємодії, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовує їх виключно з метою виконання обов’язків, покладених на нього відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 

Директор Департаменту

забезпечення координаційно-

моніторингової роботи

Міністерства фінансів України

 

 

 

Директор Департаменту
приватного права

Міністерства юстиції України

 

Юрій КОНЮШЕНКО

 

Олена ФЕРЕНС