27-04-2021
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

27.04.2021
м. Київ
1531/5

Про вжиття заходів щодо забезпечення ефективного розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації

Відповідно до пункту 2 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

1. У назві та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 09 січня 2020 року № 71/5 «Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 січня 2020 року за № 24/34307, слово «Колегію» замінити словом «Колегії».

2. Затвердити Зміни до Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 січня 2020 року № 71/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 січня 2020 року за № 24/34307, що додаються.

3. Установити, що скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, які надійшли на розгляд до Міністерства юстиції України та рішення за якими Колегією Міністерства 2 юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції не прийнято, можуть за дорученням Міністра юстиції або заступника Міністра юстиції України з питань державної реєстрації передаватися на розгляд регіональних колегій Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.

4. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Оніщук О.

 

 

Міністр                                                                                                                       Денис МАЛЮСЬКА