26-07-2021
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

26.07.2021
м. Київ
2640/5

Про внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та з метою розширення переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до пункту 17 розділу II «Перелік реєстрів та повідомлення, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство юстиції України»Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року № 897/5 «Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України», такі зміни:

1) у графі 3 «Інформація, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України»:

у підпункті 1:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа; розмір частки засновника (учасника);»;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства та місце проживання кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи або обґрунтована причина його відсутності;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – п’ятнадцятим;

у підпункті 2:

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа; розмір частки засновника (учасника);»;

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – сімдесят перший вважати абзацами п’ятнадцятим – сімдесят другим;

абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:

«прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства та місце проживання кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його відсутності;»;

після абзацу п’ятдесят п’ятого доповнити новим абзацом п’ятдесят шостим такого змісту:

«ознака створення фізичною особою – підприємцем сімейного фермерського господарства».

У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят шостий – сімдесят другий вважати відповідно абзацами п’ятдесят сьомим – сімдесят третім;

2) у графі 5 «Відповідальні особи (особа), які (яка) відповідають (відповідає) за оприлюднення інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» слова «Директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату» замінити словами «Директор Департаменту нотаріату та державної реєстрації»;

3) у графі 6 «Періодичність оновлення» слово «щоденно» замінити словами «кожного робочого дня».

  1. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  2. Департаменту приватного права (Ференс О.) розмістити цей наказ на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                                     Денис МАЛЮСЬКА