24-12-2021
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

24.12.2021
м. Київ
4655/5

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

                                                                     України 28.12.2021 за № 1678/37300

 

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Унести до пункту 14 розділу ІІ Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330, такі зміни:

абзац перший після слова «Закону,» доповнити словами «у тому числі у зв’язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених пунктами 1, 16 частини першої статті 4 Закону України
«Про санкції»,»;

абзац другий виключити.

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України
    від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                   Денис МАЛЮСЬКА