29-04-2022
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

29.04.2022
м. Київ
1694/5

Про внесення зміни до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 02.05.2022 за № 479/37815

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміну до пункту 11 глави 1 розділу II Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), виключивши абзац другий.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

Міністр                                                                                 Денис МАЛЮСЬКА