29-03-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

29.03.2023
м. Київ
1158/5

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 29 березня 2023 р. за № 539/39595

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з метою реалізації законів України від 12 травня 2022 року
№ 2255-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» та від 06 вересня 2022 року № 2571-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб»

НАКАЗУЮ:

 1. У Вимогах до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2018 року № 3236/5):

у підпункті 2 пункту 1 та абзаці третьому пункту 2 слово «англійською» замінити словом «іноземною»;

в абзаці четвертому пункту 3 слова «слова «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво»)» замінити словами «слово «філія» або «представництво»».

 1. В абзаці третьому пункту 1 розділу IV Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330, слова «нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи» замінити словами «копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи».
 2. Пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630, викласти у такій редакції:

«1. Затвердити форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що додаються:

1) Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма 1);

2) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);

3) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – органу влади (форма 3);

4) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (форма 4);

5) Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5);

6) Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (форма 6);

7) Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування (форма 7);

8) Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об’єднання (форма 8);

9) Заява щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 9).».

 1. Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630, викласти у новій редакції, що додаються.
 2. Установити, що подання заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до затверджених цим наказом форм в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу / фізичну
  особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, здійснюється з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України відповідного оголошення про можливість обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій шляхом заповнення відповідних сторінок заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 3. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
 5. Цей наказ набирає чинності з 01 травня 2023 року.
 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

Міністр                                                                                Денис МАЛЮСЬКА