05-05-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

05.05.2023
м. Київ
1692/5

Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 08 травня 2023 р. за
№ 750/39806

 

 

Відповідно до статей 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

2) Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України.

  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969.
  1. Установити, що:

1) до доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

формування запитів на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань здійснюється програмним забезпеченням вказаного реєстру без їх друку і проставлення підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей;

запити на отримання документів, що містяться в реєстраційній справі громадського формування, відомості про яке містяться виключно в Єдиному реєстрі громадських формувань чи в Реєстрі громадських об’єднань, подаються в довільній формі з обов’язковим зазначенням відомостей, передбачених Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженим цим наказом, з проставленням підпису особами, що звернулися за отриманням таких відомостей;

надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань здійснюється за допомогою діючого програмного забезпечення вказаного реєстру;

надання документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, фізичної особи – підприємця чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в паперовій формі, здійснюється без виготовлення їх сканованих копій та долучення до відповідної реєстраційної справи в електронній формі;

2) до наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями, що містяться в Єдиному реєстрі громадських формувань та Реєстрі громадських об’єднань:

надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань здійснюється щодо громадських формувань, що мають статус юридичної особи, відомості про які містяться в цьому реєстрі, в обсязі, передбаченому чинним програмним забезпеченням;

відомості щодо громадських формувань, в обсязі, передбаченому чинним програмним забезпеченням Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань, надаються шляхом оприлюднення у формі відкритих даних та безоплатного доступу через вебсайт.

  1. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                     Денис МАЛЮСЬКА

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань