09-06-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

09.06.2023
м. Київ
2179/5

Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно- територіальних одиниць

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 13 червня 2023 р.
за № 977/40033

 

 

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», абзацу другого частини п’ятої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою забезпечення умов, спрямованих на доступ фізичних та юридичних осіб до послуг з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,

НАКАЗУЮ:

  1. Установити, що:

1) незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості проводяться такі реєстраційні дії:

у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь;

державна реєстрація юридичних осіб – релігійних організацій;

державна реєстрація юридичних осіб, які належать до сфери управління центрального чи місцевого органу виконавчої влади або частка держави в статутному капіталі якої становить 100 відсотків, що проводиться за заявою уповноваженого органу управління відповідними об’єктами державної власності / корпоративними правами;

реєстраційні дії на підставі судових рішень;

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь;

реєстраційні дії на підставі судових рішень;

2) реєстраційні дії щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділу юридичних осіб, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних областей, проводяться державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яким розглядаються документи одночасно щодо відповідних юридичних осіб, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених абзацом першим частини другої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»:

у разі злиття або поділу – за місцезнаходженням новоутвореної (новоутворених) юридичної (юридичних) особи (осіб) або за місцезнаходженням юридичних (юридичної) осіб (особи), що припиняються (припиняється) у результаті злиття або поділу;

у разі виділу – за місцезнаходженням новоутвореної (новоутворених) юридичної (юридичних) особи (осіб) або за місцезнаходженням юридичної особи – попередника;

у разі приєднання – за місцезнаходженням юридичної особи –правонаступника або за місцезнаходженням юридичної (юридичних) особи (осіб) – попередника (попередників);

у разі перетворення – за місцезнаходженням юридичної особи – попередника або за місцезнаходженням юридичної особи – правонаступника.

  1. Підпункт 1 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29березня 2016 року за № 468/28598, виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2, 3 вважати підпунктами 1, 2.

  1. У пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 25 листопада 2016року № 3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2016 року за № 1528/29658:

підпункт 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2–4 вважати відповідно підпунктами 1–3;

підпункт 3 виключити.

  1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  1. Цей наказ набирає чинності через 15 днів з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім абзацу дев’ятого підпункту 1 пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                            Євгеній ГОРОВЕЦЬ

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України