13-09-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

13.09.2023
м. Київ
3258/5

Про затвердження Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 14 вересня 2023 року за
№ 1614/40670

 

Відповідно до абзаців другого – четвертого частини четвертої статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, що додається.
  1. Унести до пункту 16 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330, такі зміни:

в абзаці другому після слова «Положення» доповнити словами «абзацу першого»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі виявлення державним реєстратором, крім державного реєстратора, що є посадовою особою Міністерства юстиції України, фактів, що мають наслідком притягнення до відповідальності відповідно до Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, таким реєстратором не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів Міністерство юстиції України шляхом направлення відповідного листа.».

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року №493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                   Євгеній ГОРОВЕЦЬ

 

Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб