27-09-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

27.09.2023
м. Київ
3445/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 28 вересня 2023 року за 
№ 1714/40770

 

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. У пункті 3 наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241, слова та цифри «з 01 жовтня» замінити словами та цифрами «з 01 грудня».
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                   Денис МАЛЮСЬКА