22-03-2024
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

22.03.2024
м. Київ
834/5/142

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378

Зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 26 березня 2024 року за № 445/41790

 

         

Відповідно до положень Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпункту 2 пункту 3, пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, підпунктів 1, 4 пункту 3 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537,

НАКАЗУЄМО:

  1. У пункті 3 наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378 «Про затвердження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 липня 2023 року за № 1168/40224, слово «квітня» замінити словом «вересня».
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міністр юстиції України

                          

____________ Денис МАЛЮСЬКА

Міністр фінансів України  

 

 _____________Сергій МАРЧЕНКО