05-07-2024
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

05.07.2024
м. Київ
2040/5/327

Про електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної податкової служби України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 09 липня 2024 р. за № 1026/42371

 

 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», підпункту 22 пункту 3, підпункту 8320 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної податкової служби України, що додається.
  1. Установити, що підтвердження відповідності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків здійснює Державна податкова служба України в день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації відповідно до Порядку проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків на запити суб’єктів електронної взаємодії, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 листопада 2015 року № 1007, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2015 року за № 1443/27888 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12 травня 2021 року № 258).
  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 18 березня 2016 року № 759/5/371 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 446/28576.
  1. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і Державній податковій службі України вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  1. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України інформації про впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної податкової служби України з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міністр юстиції України

 

______________ Денис МАЛЮСЬКА

     Міністр фінансів України

 

     ___________ Сергій МАРЧЕНКО

 

 

Порядок електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної податкової служби України