Діяльність приватних виконавців

Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» запроваджено інститут приватних виконавців.

 

Приватні виконавці здійснюють примусове виконання УСІХ РІШЕНЬ, ОКРІМ рішень:

  • про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
  • за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування;
  • за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;
  • за якими стягувачами є держава, державні органи;
  • адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;
  • які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;
  • про виселення та вселення фізичних осіб;
  • за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена;
  • про конфіскацію майна.

 

Обрати приватного виконавця: https://erpv.minjust.gov.ua