07-11-201300:00

Міжнародні договори, які набрали чинності для України, включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів у жовтні 2013 року

Міністерство юстиції включає чинні для України міжнародні договори до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Реєстр), а також здійснює їх опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України». Ця робота ведеться відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів», постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним», Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

Станом на 01 листопада 2013 року до Реєстру включено 3858 багатосторонніх, міждержавних, міжурядових та міжвідомчих міжнародних договорів, що набрали чинності для України.

З 2003 року Міністерство юстиції ініціювало отримання міжнародних договорів України міжвідомчого характеру від центральних органів виконавчої влади, які мають право на укладання таких договорів. На сьогодні 1568 міжнародних договорів України міжвідомчого характеру включено до Реєстру та опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У жовтні 2013 року Міністерством юстиції отримано від Міністерства закордонних справ, інших центральних органів виконавчої влади та включено до Реєстру такі міжнародні договори, що набрали чинності для України:

Назва договору Дата підписання Дата набрання чинності для України Дата включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та реєстраційний код Джерела офіційного оприлюднення, адреси веб-сайтів центральних органів виконавчої влади
Угода між Пенсійним фондом України і Департаментом соціального страхування Естонської Республіки про взаємний переказ та виплату пенсій 14.05.1998 14.05.1998 09.10.2013 69044/2013 в Офіційному віснику України не опубліковано у зв'язку із закінченням терміну дії Угоди http://www.pfu.gov.ua (адреса веб-сайту Пенсійного фонду України)
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі урядового зв'язку 06.02.1998 27.05.1998 02.10.2013 69041/2013 Офіційний вісник України від 11.10.2013, № 76, ст. 2865
Додаток 8 Спрощення процедур перетину кордонів у ході міжнародних автомобільних перевезень до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах 1982 року 04.10.2005 20.05.2008 21.10.2013 69287/2013 Офіційний вісник України від 01.11.2013, № 82, ст. 3072
Додаток 9 Спрощення процедур перетину кордонів у ході міжнародних залізничних вантажних перевезень до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах 1982 року 27.05.2010 30.11.2011 21.10.2013 69288/2013 Офіційний вісник України від 01.11.2013, № 82, ст. 3073
Протокол між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Хорватія про співробітництво протягом туристичного сезону 2013 року 15.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 09.10.2013 69510/2013 Офіційний вісник України від 18.10.2013, № 78, ст. 2922 http://mvs.gov.ua/ (адреса веб-сайту Міністерства внутрішніх справ України)
Угода між Міністерством освіти і науки України і Міністерством освіти, науки і технологічного розвитку Республіки Сербія про співробітництво в галузі освіти 06.06.2013 06.06.2013 15.10.2013 69220/2013 Офіційний вісник України від 25.10.2013, № 80, ст. 2995 http://www.mon.gov.ua/ (адреса веб-сайту Міністерства освіти і науки України)
Угода про співробітництво в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти Чорногорії 13.06.2013 13.06.2013 15.10.2013 69221/2013 Офіційний вісник України від 25.10.2013, № 80, ст. 2996 http://dsmsu.gov.ua (адреса веб-сайту Міністерства молоді та спорту України)
Угода про основні напрями співробітництва у сфері захисту прав споживачів між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Міністерством торгівлі Республіки Білорусь 18.06.2013 18.06.2013 17.10.2013 69269/2013 Офіційний вісник України від 29.10.2013, № 81, ст. 3017 http://www.dsiu.gov.ua/ (адреса веб-сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів)
Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про порядок обміну інформацією про обстановку на державних кордонах України і Республіки Білорусь 18.06.2013 18.06.2013 15.10.2013 69246/2013 Офіційний вісник України від 25.10.2013, № 80, ст. 2998 http://www.dpsu.gov.ua/ (адреса веб-сайту Адміністрації державної прикордонної служби України)
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану про співробітництво в галузі урядового зв'язку, підписаної в місті Ашгабат 28 січня 1998 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 439) 13.03.2012 05.08.2013 15.10.2013 69249/2013 Офіційний вісник України від 25.10.2013, № 80, ст. 2997
Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протокол до неї (ратифіковано Законом України від 04 липня 2013 року № 412-VII) 08.11.2012 07.08.2013 09.10.2013 69151/2013 Офіційний вісник України від 18.10.2013, № 78, ст. 2920 додаткова інформація Офіційний вісник України від 01.11.2013, № 82
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Панама про скасування віз (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 492) 26.09.2012 16.08.2013 23.10.2013 69391/2013 Офіційний вісник України від 01.11.2013, № 82, ст. 3077
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі урядового зв'язку від 28 жовтня 1997 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 660) 15.06.2012 18.09.2013 21.10.2013 69291/2013 Офіційний вісник України від 01.11.2013, № 82, ст. 3075
Протокол про затвердження Плану спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2014-2016 роки 03.09.2013 03.09.2013 09.10.2013 69149/2013 Офіційний вісник України від 18.10.2013, № 78, ст. 2921 http://www.archives.gov.ua/ (адреса веб-сайту Державної архівної служби України)
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними та спеціальними паспортами (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 491) 28.11.2012 01.10.2013 23.10.2013 69387/2013 Офіційний вісник України від 01.11.2013, № 82, ст. 3078
Угода між Урядом України та Урядом Східної Республіки Уругвай про відмову від віз для осіб, які користуються дипломатичними, службовими та офіційними паспортами (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року № 753) 25.04.2012 08.10.2013 21.10.2013 69290/2013 Офіційний вісник України від 01.11.2013, № 82, ст. 3076
Протокол про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (ратифіковано Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5432-VI) 27.05.2011 21.10.2013 21.10.2013 69289/2013 Офіційний вісник України від 01.11.2013, № 82, ст. 3074

Примітки:

1. Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

2. Відповідно до статті 57 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

3. Статтею 19 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» передбачено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

4. Згідно зі статтею 21 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України публікуються українською мовою в «Зібранні чинних міжнародних договорів України» та інших офіційних друкованих виданнях України.

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» міжнародні договори України, що набрали чинності для України, публікуються в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

5. Згідно зі статтею 23 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» та підпунктами 26 та 33 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 381, Міністерство закордонних справ здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів та зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України, документів міжнародних організацій, їх завірені копії та офіційні переклади, а також інші матеріали з питань зовнішньої політики.