30-09-201300:00

Про набрання чинності новими нормативно-правовими актами, що зачіпають права та інтереси громадян

Перелік
нормативно-правових актів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України,
що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та набрали чинності
27 вересня 2013 року

Інформування про набрання чинності основними актами, що ухвалюються Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та Президентом України, в яких містяться норми, що зачіпають права та інтереси громадян, запроваджено з просвітницькою метою, для захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

з/п Дата акта № акта Видавник та вид акта Назва акта Реєстраційний код Джерела офіційного оприлюднення Набрання чинності
1 03.09.2013 429-VII Верховна Рада України Закон України Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо попереднього розгляду законопроектів, проектів інших актів у комітетах 68917/2013 Голос України від 26.09.2013 № 179 Урядовий кур'єр від 27.09.2013 № 176 Офіційний вісник України від 04.10.2013 № 74 З дня, наступного за днем офіційного опублікування – 27.09.2013 (відповідно до пункту 2 цього Закону)
2 05.09.2013 457-VII Верховна Рада України Закон України Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 68979/2013 Голос України від 27.09.2013 № 180 Урядовий кур'єр від 27.09.2013 № 176 З дня офіційного опублікування – 27.09.2013 і втрачає чинність в день, наступний за днем набуття повноважень народними депутатами України, обраними на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 (відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону)
3 11.09.2013 678 Кабінет Міністрів України Постанова Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності 68851/2013 Урядовий кур'єр від 27.09.2013 № 176 Офіційний вісник України від 01.10.2013 № 73 З дня офіційного опублікування – 27.09.2013
4 11.09.2013 688 Кабінет Міністрів України Постанова Про внесення зміни до Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію 68913/2013 Урядовий кур'єр від 27.09.2013 № 176 Офіційний вісник України від 04.10.2013 № 74 З дня офіційного опублікування – 27.09.2013

Примітки:

  • Ознайомитись з текстами актів можна на веб-сайтах:
  • Відповідно до статті 6 Указу Президента України від 10.06.97 № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" нормативно-правовий акт набирає чинності після опублікування в тому із вказаних офіційних друкованих видань, де його опубліковано раніше.
  • Нормативно-правові акти офіційно оприлюднюються:
    • акти Верховної Ради України: в "Офіційному віснику України", "Відомостях Верховної Ради України", "Офіційному віснику Президента України", в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр";
    • акти Президента України: в "Офіційному віснику Президента України", "Офіційному віснику України" та газеті "Урядовий кур'єр";
    • акти Кабінету Міністрів України: в "Офіційному віснику України" та газеті "Урядовий кур'єр".
  • Для отримання засвідчених паперових копій текстів актів із Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів необхідно звертатися до Адміністратора Реєстру. Інформація про Реєстр, умови користування ним, а також необхідні бланки запиту про одержання інформації з Реєстру приведені на веб-сайті www.reestrnpa.gov.ua.