25-10-201300:00

Про набрання чинності новими нормативно-правовими актами, що зачіпають права та інтереси громадян

Перелік
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та набрали чинності
24 жовтня 2013 року

Інформування про набрання чинності основними актами, що ухвалюються Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та Президентом України, в яких містяться норми, що зачіпають права та інтереси громадян, запроваджено з просвітницькою метою, для захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

з/п Дата акта № акта Видавник та вид акта Назва акта Реєстраційний код Джерела офіційного оприлюднення Набрання чинності
1 09.10.2013 741 Кабінет Міністрів України Постанова Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 69319/2013 Урядовий кур'єр від 24.10.2013 № 195 Офіційний вісник України від 01.11.2013 № 82 З дня офіційного опублікування – 24.10.2013
2 09.10.2013 747 Кабінет Міністрів України Постанова Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 747 69380/2013 Урядовий кур'єр від 24.10.2013 № 195 Офіційний вісник України від 01.11.2013 № 82 З дня офіційного опублікування – 24.10.2013
3 28.08.2013 752 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) 69383/2013 Урядовий кур'єр від 24.10.2013 № 195 Офіційний вісник України від 01.11.2013 № 82 З дня офіційного опублікування – 24.10.2013

Примітки:

  • Ознайомитись з текстами актів можна на веб-сайтах:
  • Відповідно до статті 6 Указу Президента України від 10.06.97 № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" нормативно-правовий акт набирає чинності після опублікування в тому із вказаних офіційних друкованих видань, де його опубліковано раніше.
  • Нормативно-правові акти офіційно оприлюднюються:
    • акти Верховної Ради України: в "Офіційному віснику України", "Відомостях Верховної Ради України", "Офіційному віснику Президента України", в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр";
    • акти Президента України: в "Офіційному віснику Президента України", "Офіційному віснику України" та газеті "Урядовий кур'єр";
    • акти Кабінету Міністрів України: в "Офіційному віснику України" та газеті "Урядовий кур'єр".
  • Для отримання засвідчених паперових копій текстів актів із Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів необхідно звертатися до Адміністратора Реєстру. Інформація про Реєстр, умови користування ним, а також необхідні бланки запиту про одержання інформації з Реєстру приведені на веб-сайті www.reestrnpa.gov.ua.