11-01-201711:49

Про набрання чинності новими нормативно-правовими актами, що зачіпають права та інтереси громадян

Перелік
нормативно-правових актів
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та набрали чинності
31 грудня 2016 року та 01, 04 січня 2017 року

 

№ з/п

Дата акта

№ акта

Видавник та вид акта

Назва акта

Реєстраційний код

Джерело офіційного оприлюднення

Набрання чинності

1

03.11.2016

1726-VIII

Верховна Рада України

Закон України

Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)  у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

84472/2017

Голос України

від 31.12.2016 № 251

Офіційний вісник України

від 13.01.2017№ 4

 

З дня, наступного за днем його опублікування – 01.01.2017 (відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону)

2

03.11.2016

1728-VIII

Верховна Рада України

Закон України

Про тимчасові особливості здійснення заходів  державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

84473/2017

Голос України

від 31.12.2016  № 251

Офіційний вісник України

від 13.01.2017№ 4

З дня, наступного за днем його опублікування – 01.01.2017, та діє до 31 грудня 2017 року включно (відповідно до пункту 1 статті 7 «Прикінцеві положення» Закону)

3

15.11.2016

1741-VIII

Верховна Рада України

Закон України

Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України" щодо поширення дії цього Закону на колишніх працівників органів внутрішніх справ України

84474/2017

Голос України від 31.12.2016

 № 251

Офіційний вісник України від 13.01.2017№ 4

З дня, наступного за днем його опублікування – 01.01.2017 (відповідно до пункту 2 Закону)

4

06.12.2016

1771-VIII

Верховна Рада України

Закон України

Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України  щодо постачання на митну територію України матеріалів (тканин) для виготовлення спеціальних засобів індивідуального захисту

84475/2017

Голос України

від 31.12.2016  № 251

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня, наступного за днем його опублікування – 01.01.2017 (відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону)

5

08.12.2016

1780-VIII

Верховна Рада України

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу  на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту

84476/2017

Голос України

від 31.12.2016 № 251

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня, наступного за днем його опублікування – 01.01.2017 (відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону)

6

20.12.2016

1791-VIII

Верховна Рада України

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році

84477/2017

Голос України

від 31.12.2016 № 251

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017, крім пункту 8 розділу I цього Закону щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215), який набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом (відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону)

7

20.12.2016

1795-VIII

Верховна Рада України

Закон України

Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення"  Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі

84478/2017

Голос України

від 31.12.2016 № 251

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017

(відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону)

8

20.12.2016

1796-VIII

Верховна Рада України

Закон України

Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України  "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі

84479/2017

Голос України

від 31.12.2016 № 251

Урядовий кур'єр

від 04.01.2017 № 1

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня, наступного за днем його опублікування – 01.01.2017, крім пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року (відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону)

9

21.12.2016

1797-VIII

Верховна Рада України

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо покращення інвестиційного клімату в Україні

84480/2017

Голос України

від 31.12.2016 № 251

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

з 01.01.2017, крім:

 

абзацу другого підпункту 10 пункту 4 розділу I (щодо підпункту 14.1.56 1 пункту 14.1 статті 14), пункту 5 розділу I (щодо підпункту 16.1.14 пункту 16.1 статті 16), абзаців другого і третього підпункту 3 пункту 6 розділу I (щодо підпунктів 17.1.13, 17.1.14 пункту 17.1 статті 17), абзацу другого підпункту 4 пункту 7 розділу I (щодо підпункту 19 1.1.27 пункту 19 1.1 статті 19), абзацу другого підпункту 1 пункту 9 розділу I (щодо підпункту 21.1.9 пункту 21.1 статті 21), пункту 13 розділу I (щодо статті 42), абзаців сорок четвертого - п'ятдесят п'ятого пункту 14 розділу I (щодо пунктів 42 1.5 - 42 1.11 статті 42 1), пункту 17 розділу I (щодо пункту 45.3 статті 45), підпункту 3 пункту 20 розділу I (щодо пункту 49.17 статті 49), які набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем впровадження у роботу програмного забезпечення електронного кабінету, але не пізніше 1 січня 2018 року;

 

підпункту 2 пункту 27 (щодо пункту 61.3 статті 61), підпункту 3 пункту 43 (щодо пункту 78.3 статті 78), підпункту 3 пункту 76, пункту 132 (щодо пункту 344.1 статті 344), пункту 133 розділу I (щодо виключення розділу XVIII 2) - з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє;

 

пункту 22 розділу I (зміни до статей 52 і 53 щодо податкових консультацій) - з 1 квітня 2017 року;

 

підпункту 4 (зміни до пункту 201.10 статті 201 в частині зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних) і підпункту 5 пункту 94 розділу I (щодо доповнення пунктом 201.16 статті 201), які набирають чинності з 1 квітня 2017 року;

 

абзацу двадцять другого підпункту 4 пункту 94 розділу I (щодо виключення абзацу двадцять третього пункту 201.10 статті 201), який набирає чинності з 1 липня 2017 року;

 

пункту 110 розділу I (щодо змін до статті 255), який набирає чинності з 1 січня 2018 року

(відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону)

10

21.12.2016

1010

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 5 серпня 2015 р. № 573

84484/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016 № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 31.12.2016

11

28.12.2016

1011

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення змін до Положення про Міністерство  економічного розвитку і торгівлі України та визнання  такими, що втратили чинність, деяких постанов  Кабінету Міністрів України

84485/2017

Урядовий кур'єр

від 04.01.2017 № 1

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 04.01.2017

12

28.12.2016

1014

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу  або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати  за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

84487/2017

Урядовий кур'єр

від 04.01.2017 № 1

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 04.01.2017

13

28.12.2016

1015

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови  Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675

84488/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017

(відповідно до пункту 2 постанови)

14

28.12.2016

1017

Кабінет Міністрів України

Постанова

Деякі питання в'їзду, виїзду та перебування в Україні  іноземців та осіб без громадянства, які задіяні в організації  та проведенні пісенного конкурсу "Євробачення"

84490/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017

(відповідно до пункту 2 постанови)

15

28.12.2016

1019

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного  товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

84492/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 31.12.2016

16

28.12.2016

1026

Кабінет Міністрів України

Постанова

Деякі питання закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони

84498/2017

Урядовий кур'єр

від 04.01.2017 № 1

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 04.01.2017

17

28.12.2016

1027

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2016 рік

84499/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016 № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 31.12.2016

18

28.12.2016

1028

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету  Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637

84500/2017

Урядовий кур'єр від 04.01.2017 № 1

Офіційний вісник України від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 04.01.2017

19

28.12.2016

1029

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості  путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2017 році

84501/2017

Урядовий кур'єр

від 04.01.2017 № 1

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017

(відповідно до пункту 2 постанови)

20

28.12.2016

1034

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення зміни до пункту 5 Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна

84506/2017

Урядовий кур'єр

від 04.01.2017 № 1

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 04.01.2017

21

28.12.2016

1037

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

84508/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016 № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017

(відповідно до пункту 4 постанови)

22

28.12.2016

1038

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про умови оплати праці журналістів  державних і комунальних засобів масової інформації

84509/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 31.12.2016

23

28.12.2016

1040

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету  Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179

84511/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 31.12.2016

24

28.12.2016

1042

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів  Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

84513/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 31.12.2016

25

28.12.2016

1043

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки  для виплати академічних стипендій

84514/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 31.12.2016

26

14.12.2016

1044

Кабінет Міністрів України

Постанова

Питання публічного акціонерного товариства  "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

84515/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З дня опублікування – 31.12.2016, крім абзаців п'ятого - сьомого пункту 1 і пункту 3 цієї постанови, які набирають чинності з 1 квітня 2017 року

(відповідно до пункту 4 постанови)

 

27

28.12.2016

1045

Кабінет Міністрів України

Постанова

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

84516/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016 № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017

(відповідно до пункту 4 постанови)

28

28.12.2016

1047

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про розміри стипендій у державних та комунальних  навчальних закладах, наукових установах

84518/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017

(відповідно до пункту 4 постанови)

29

21.12.2016

1048

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465

84520/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016 № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017

(відповідно до пункту 3 постанови)

30

28.12.2016

1050

Кабінет Міністрів України

Постанова

Деякі питання стипендіального забезпечення

84521/2017

Урядовий кур'єр

від 31.12.2016  № 249

Офіційний вісник України

від 13.01.2017 № 4

З 01.01.2017

(відповідно до пункту 4 постанови)

Ознайомитись з текстами актів можна на веб-сайтах:

За інформацією Департаменту реєстрації
та систематизації
правових актів
06.01.2017