27-09-201300:00

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України»

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 27 вересня 2013 року № 72.

«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені „Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:
Закони України та інші акти Верховної Ради України

2043. Про перейменування села Біньова Турківського району Львівської області
Постанова Верховної Ради України від 06 вересня 2013 року № 557-VII

Укази та розпорядження Президента України

2044. Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті
Указ Президента України від 11 вересня 2013 року № 506/2013

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

2045. Про схвалення проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 662

2046. Про затвердження Умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного концерну "Укроборонпром"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 663

2047. Про внесення зміни до пункту 2 Умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2013 році шляхом залучення позики
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 664

Нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України

2048. Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1336

2049. Про затвердження Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1407

2050. Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1408

2051. Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1414

2052. Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року № 1468

2053. Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі
Наказ Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549

2054. Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів
Наказ Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550

2055. Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту
Наказ Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 551

2056. Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою
Наказ Міністерства інфраструктури України від 02 вересня 2013 року № 656

2057. Про затвердження Порядку організації процедури габаритно-вагового контролю транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у пунктах пропуску морського та річкового сполучення в частині обміну інформацією
Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства доходів і зборів України від 14 серпня 2013 року № 606/351

2058. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держмитслужби від 23.08.2005 № 782
Наказ Міністерства доходів і зборів України від 12 серпня 2013 року № 344

2059. Про затвердження Змін до Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2015 роки
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 серпня 2013 року № 1019

2060. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського дитячого хорового конкурсу-фестивалю “Артеківські зорі”
Наказ Міністерства соціальної політики України від 15 серпня 2013 року № 506

2061. Про затвердження форми звітності № 7 “Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації” та Інструкції щодо її заповнення
Наказ Міністерства соціальної політики України від 16 серпня 2013 року № 511

2062. Про затвердження форми звітності № 8 “Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування” та Інструкції щодо її заповнення
Наказ Міністерства соціальної політики України від 16 серпня 2013 року № 512

2063. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 року № 508

2064. Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 25 липня 2013 року № 76

2065. Про затвердження Технічного опису бланка міжнародного посвідчення водія
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780

2066. Про затвердження Порядку виплати надбавки за несення служби (виконання роботи) вахтовим методом в зоні відчуження особам начальницького складу і працівникам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19 серпня 2013 року № 445

2067. Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 15 серпня 2013 року № 1110

2068. Про затвердження Правил проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2013 року № 1228

2069. Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

Наказ Фонду державного майна України від 28 серпня 2013 року № 1955 2070. Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26 листопада 2012 року № 920
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30 серпня 2013 року № 620.1

Міжнародні договори України, що набрали чинності; Європейські конвенції

2071. Договір між Україною та Туркменістаном про довгострокове торговельно-економічне співробітництво
від 12 вересня 2011 року

2072. Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством земельних ресурсів України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Кіпр щодо співробітництва у сфері цифрової картографії та географічних інформаційних систем
від 27 червня 2013 року

2073. Протокол про внесення змін і доповнень до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах
від 27 травня 2010 року

2074. Протокол про наміри між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством землеробства Латвійської Республіки
від 14 березня 2013 року

2075. Угода про співробітництво держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з розкраданнями культурних цінностей і забезпеченні їхнього повернення
від 05 жовтня 2007 року

2076. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про співробітництво в галузі туризму
від 30 червня 2010 року

2077. Угода про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років
від 03 вересня 2011 року

____________________

Довідково. В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативно-правовий характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, та рішення Європейського суду з прав людини.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.

«Офіційний вісник України» видається в журнальній формі та у теках з роз’ємними замками з підтриманням текстів актів у контрольному стані.