29-10-201300:00

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України»

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 29 жовтня 2013 року № 81.

«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені „Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

2043. Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 732

2044. Про схвалення проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво вул. Келецької та трамвайної лінії від вул. Квятека до автовокзалу "Західний" в м. Вінниці" та затвердження Умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради за запозиченням, що залучається для його реалізації
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 733

2045. Про внесення зміни до пункту 5 Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року № 734

2046. Про внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 735

2047. Про схвалення Концепції розвитку системи фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 776-р

2048. Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року № 777-р

Нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України

2049. Про внесення змін до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.07.2006 № 431
Наказ Міністерства оборони України від 26 вересня 2013 року № 653

2050. Про внесення змін до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 01.11.2006 № 699
Наказ Міністерства оборони України від 26 вересня 2013 року № 655

2051. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомзему від 2 березня 2010 року № 208
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 вересня 2013 року № 575

2052. Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 червня 2013 року № 394
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 вересня 2013 року № 576

2053. Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 14 листопада 2012 року № 708
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 вересня 2013 року № 579

2054. Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 вересня 2013 року № 581

2055. Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни — учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України
2056. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19 серпня 2013 року № 444

2057. Про затвердження Інструкції про організацію раціоналізаторської роботи в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 02 вересня 2013 року № 495

2058. Про внесення змін до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 вересня 2013 року № 1107

2059. Про затвердження Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1754

2060. Про внесення зміни до пункту 5 наказу Міністерства юстиції України від 26 липня 2013 року № 1538/5
Наказ Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2013 року № 2150/5

Міжнародні договори України, що набрали чинності; Європейські конвенції

2061. Угода про основні напрями співробітництва у сфері захисту прав споживачів між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Міністерством торгівлі Республіки Білорусь
від 18 червня 2013 року

Рішення Європейського суду з прав людини

2062. Справа «Цибулько та інші проти України»
(Заява № 65656/11 та 249 інших заяв)

Резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним

2063. Резолютивна частина постанови Окружного адміністративного суду міста Києва
від 03 жовтня 2012 року, справа № 2а-8893/12/2670

____________________

Довідково. В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативно-правовий характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, та рішення Європейського суду з прав людини.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.

«Офіційний вісник України» видається в журнальній формі та у теках з роз’ємними замками з підтриманням текстів актів у контрольному стані.