30-05-202410:57

Отримання відомостей про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності)

Порядок надання відомостей про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) 

З  01 червня 2024 року  впроваджується в дослідну експлуатацію програмне забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність», яка забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та фінансово-економічні показники боржника, формування Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, функціонування електронного кабінету арбітражного керуючого та спеціалізованої сторінки вебсайту Мін’юсту, за допомогою якої забезпечується доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

До опублікування на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України оголошення про надання доступу до відкритої частини спеціалізованої сторінки, за допомогою якої забезпечується онлайн доступ до інформації про боржників, що міститься у Єдиному реєстрі боржників, відносно яких відкрито провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) (далі – Реєстр боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)), відомості про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) з цього реєстру надаватимуться у формі інформаційних листів міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України (за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація) або Міністерством юстиції України  (у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України) за відповідним запитом (письмовим або електронним).

 

Вимоги до запитів про надання відомостей  з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у формі інформаційного листа:           

  • у запиті вказуються такі параметри:

інформація про запитувача:

найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб);

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);

повна адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) / місця проживання (перебування) (для фізичних осіб);

інформація про суб’єкта, щодо якого запитується інформація:

найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжечки / номер паспорта у формі картки (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб);

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);

повна адреса місцезнаходження;

  • у запиті вказуються підстави для отримання відомостей з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та обґрунтування необхідності в оперативному отриманні таких відомостей;
  • запит повинен містити особистий підпис запитувача (власноруч у разі направлення письмового запиту або із застосуванням кваліфікованого електронного підпису при поданні електронного запиту / направлення запиту засобами електронної пошти).

*Важливо: інформаційний лист з відомостями з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) не надається у разі, якщо адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), місця проживання (перебування) (для фізичних осіб) запитувача належить до території, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованій, інформація про яку міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

 

В інформаційному листі міжрегіонального управління Міністерства юстиції України / Міністерства юстиції України вказуються результати пошуку в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), а саме такі відомості щодо боржника:

найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжечки / номер паспорта у формі картки (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); відомості про дату відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та судову процедуру, в якій перебуває боржник, стан провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також дата винесення ухвали суду про закриття провадження (за наявності) або зазначається інформація про відсутність у Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) відомостей про суб’єкта, щодо якого запитується інформація.

 

Інформаційний лист міжрегіонального управління Міністерства юстиції України надається за підписом керівника або заступника керівника міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Інформаційний лист Міністерства юстиції України надається за підписом керівника структурного підрозділу Міністерства юстиції України, відповідального за реалізацію повноваження державного органу з питань банкрутства щодо формування Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність),  або особи, яка виконує його обов’язки.

Відомості з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) є актуальними на дату підписання інформаційного листа.

(Пункт 13 Розділ ІІ Порядку функціонування автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від  18 лютого 2020 року № 594/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2020 року за № 186/34469 (із змінами). З нормативно-правовим актом можна ознайомитись за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/normativno-pravovi-akti-z-pitan-bankrutstva).

 

 

Адреси міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції

України для направлення запитів про надання відомостей

з Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження

у справі про банкрутство (неплатоспроможність)

 

Назва міжрегіонального управління МЮУ та область, на яку поширюються повноваження

Електронна адреса

Поштова адреса

Контактний номер  телефону

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

(м. Київ)

 

м. Київ

 

 

info@kv.minjust.gov.ua

 

 

пров. Музейний, 2-Д,

м. Київ, 01001

(044) 294-61-48

Київська обл.

 

вул. Євгена Сверстюка, 15,

м. Київ, 02002

(044) 294-61-43

Черкаська обл.

бульв. Шевченка, 185,

м. Черкаси, 18001

(0472) 33-01-17

Хмельницька обл.

 

 

info@km.minjust.gov.ua

 

вул. Володимирська, 91,

м. Хмельницький, 29000

(0382) 65-74-53

Вінницька обл.

 

вул. Хмельницьке шосе, 7,

м. Вінниця, 21036

(0432) 66-02-87

Житомирська обл.

майдан Соборний, 1,

м. Житомир,10014

(0412) 42-05-50

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Івано-Франківська обл.

 

info@if.minjust.gov.ua

 

вул. Грюнвальдська, 11,

м. Івано-Франківськ, 76018

(0342) 53-79-39

Волинська обл.

info@vl.minjust.gov.ua

вул. Володимирська, 1,

м. Луцьк, 43007

(0332) 78-46-61

Закарпатська обл.

info@zk.minjust.gov.ua

пл. Народна, 4

м. Ужгород, 88008

(0312) 61-76-24

Львівська обл.

info@lv.minjust.gov.ua

пл. Шашкевича, 1,

м. Львів, 79000

(032) 261-23-66

Рівненська обл.

info@rv.minjust.gov.ua

вул. Замкова, 29,

м. Рівне, 33028

(0362) 62-04-18

Тернопільська обл.

info@te.minjust.gov.ua

вул. Грушевського, 8,

м. Тернопіль, 46021

(067) 713-61-92

Чернівецька обл.

info@cv.minjust.gov.ua

вул. Грушевського, 1,

м. Чернівці, 58010

(0372) 51-10-05

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

 

 

 

Донецька обл.

 

 

 

info@sm.minjust.gov.ua

bankrut@sm.minjust.gov.ua

 

 вул. Соборності, 45,

м. Полтава, 36014

 

(057) 700-08-46

Луганська обл.

Полтавська обл.

(0532) 56-92-89

Сумська обл.

вул. Герасима Кондратьєва, 28,

м. Суми, 40003

(0542) 78-06-07;

(0542) 78-06-09

Чернігівська обл.

пр. Миру, 43,

м. Чернігів, 14000

(0462) 60-44-99;

(0462) 65-15-27

Харківська обл.

вул. Ярослава Мудрого, 26,

м. Харків, 61002

(057) 700-08-46

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

(м. Одеса)

 

 

Дніпропетровська обл.

 

 

info@dp.minjust.gov.ua

 

 

 

проспект Дмитра Яворницького,

буд. 21-а, м. Дніпро, 49005

 

 

(056) 713-52-16;

(056) 713-46-05;

(056) 713-45-52;

(056) 713-45-88

Запорізька обл.

Кіровоградська обл.

Миколаївська обл.

Одеська обл.

Херсонська обл.