14-12-201716:38

УВАГА! Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

Шановні учасники

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:
«Роль Міністерства юстиції України в модернізації вітчизняної правової системи», що проводилася у жовтні-грудні 2017 року!

 

Міністерство юстиції висловлює вдячність учасникам конференції за надіслані тези доповідей. Повідомляємо, що за результатами відбору, проведеного організаційним комітетом, та з урахуванням рекомендацій, наданих навчальними закладами, було визначено студентів та аспірантів (список додається), яких запрошуємо на зустріч з Міністром юстиції Павлом Петренком, що відбудеться 19 грудня 2017 року о 12-00 у приміщенні Міністерства юстиції України за адресою: місто Київ, провулок Рильський, 10.

За довідками необхідно звертатись за телефоном: (068) 128-33-90, (044) 279-61-73; контактна особа – Усенко Роман.

На зустріч просимо прибути об 11-30 та при собі мати документи, що посвідчують особу.

 

Список осіб,

запрошених на зустріч з

Міністром юстиції Павлом Петренком:

 

Навчальний заклад

Запрошена особа

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Т.Бендерська

А.Дергачов

Є.Баранова

Ю.Земська

Б.Крівуц

А.Ніколаєнко

Є.Баранова

Національний університет «Одеська юридична академія»

А.Лозіцький

А.Шийка

О.Коробенко

П.Поліщук

О.Костинюк

К.Оніщук

А.Бесараб

О.Прокопишина

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О.Бажан

С.Горковенко

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Н.Куніцин

Запорізький національний університет

А.Навоян

О.Пелипенко

Л.Холодій

І.Шумейко

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

С.Кузьменко

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д.Кабанов

Національна академія внутрішніх справ

Т.Богданевич

Інститут кримінально-виконавчої служби

О.Євстратенко

К.Юсько

Ужгородський національний університет

І.Головей

Т.Склярова

К.Скоблик

Херсонський державний університет

Д.Корж

А.Околовський

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Р.Кислюк

А.Антонюк

Національний авіаційний університет

Я.Кота

В.Дмитришина

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

А.Лукашевич

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

А.Белікова

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

О.Рогульський

Університет митної справи та фінансів

О.Гладуш

К.Клюєва

Тернопільський національний економічний університет

Н.Ногас

Н.Перешлюга

Вінницький національний аграрний університет

Ю.Пивоварова

Харківський національний університет внутрішніх справ

А.Купріянова

Університет державної фіскальної служби України

О.Овдієноко

О.Головацька

Львівський національний університет імені Івана Франка

В.Патлатюк

Київський національний торговельно-економічний університет

Ж.Коваленко

Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

К.Калашников

Сумський національний аграний університет

Я.Ковальова

М.Щербак

Львівський університет внутрішніх справ

О.Візняк

Національна академія прокуратури України

А.Белікова

Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

М.Леус