26-10-202210:40

Внесено зміни до Порядку розгляду заяв про зміну імені

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 року № 1053 внесено зміни до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915, та передбачено можливість подання заяви щодо зміни імені через представника або поштою.

Так, пункт 3 Порядку доповнено наступним абзацом:

«Заява щодо зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена, може бути подана через представника або надіслана поштою».

Також змінено пункт 12 Порядку, яким встановлено, що у разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися особисто для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені, або у випадку зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу в судовому порядку, – через представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

З повним текстом Порядку можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/915-2007-%D0%BF#Text