18-04-201916:59

Денис Чернишов: пробація повинна бути дієвим елементом механізму забезпечення національної безпеки, що передбачено законодавством про основи національної безпеки

Однією з суттєвих загроз національній безпеці України є злочинність, оскільки вона впливає на всі базові елементи функціонування держави і протидії корупції. Таку думку висловив заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов. Зокрема, за його словами, серед найуразливіших сфер впливу злочинності перебуває конституційний лад, територіальна цілісність, права і свободи людини та громадянина, матеріальні цінності тощо.

«Одним зі способів впливу на злочинність є кримінальне покарання. Проте у міжнародній практиці протидії злочинності загальновизнано, що покарання у виді позбавлення волі повинно застосовуватися як крайній засіб впливу до небезпечних злочинців, коли це є чи не єдиним засобом вберегти суспільство від нового злочину. Адже утримання особи на тривалий термін в замкненому з соціальної точки зору та одностатевого середовища ведуть до виникнення в особи низки важких негативних психічних станів», - додав заступник Міністра.

Внаслідок постійного застосування примусу, як заявив Денис Чернишов, додається ворожість до персоналу, що здійснює такі заходи, яка з часом може переростати у відкриту конфронтацію з кримінально-виконавчою та правоохоронною системою в цілому. Таким чином, реальний остаточний результат діяльності кримінальної системи може виявитися фактично протилежним необхідному.

«Саме з цих підстав ще у 1951 році Економічна та соціальна рада ООН висловилася на підтримку максимально можливого розповсюдження пробації на правовій мапі світу у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку та культури пенітенціарної практики. Мінімальні стандартні Правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням, закликають держав-членів до визнання пріоритету зазначеної форми соціально-правового контролю щодо засуджених, яка спроможна забезпечити співвідношення між правами окремих правопорушників, правами жертв та інтересами суспільства у відношенні громадської безпеки та попередження злочинності», - наголосив заступник Міністра юстиції України.

Як зазначив Денис Чернишов, сутність пробації полягає у випробуванні певних категорій злочинців спеціальними юридичними обов’язками, поєднаними з наданням їм різної підтримки реабілітаційного характеру. Її мета полягає в ефективному виправленні засуджених та зведенням до мінімуму, наскільки це можливо, кримінального рецидиву з їхнього боку.

«Важливою складовою виступає дослідження особистості (оцінка ризиків і потреб правопорушника), яке дозволяє отримати картину моральних цінностей конкретних правопорушників, визначити реальні та ефективні заходи виховної та соціально-психологічної роботи з ними», - зауважив Денис Чернишов.

Саме на забезпеченні безпеки суспільства наголошує європейська практика, розглядаючи систему пробації. Сторічний досвід пробації Англії та Уельсу, як розповідає заступник Міністра, дозволяє стверджувати, що фокус їх системи кримінальної юстиції відійшов від політики позбавлення волі на користь альтернативним заходам через пробацію – засуджені залишаються під наглядом у відкритому суспільстві, зберігаються контакти із членами родини, засуджений не звільняється з місця постійної роботи. Адже шляхом залишення правопорушника у суспільстві збільшуються шанси його успішного виправлення, збереження корисних соціальних зав'язків (створення працездатної сім'ї), збереження роботи (компенсація шкоди потерпілим, підтримка економіки країни).

«З економічної точки зору утримання пробації для держави дешевше, ніж витрати на утримання місць позбавлення волі (витрати на утримання ув'язнених, специфічної інфраструктури установ, більш чисельний персонал). Наприклад, у Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Румунії витрати на організацію пробації щодо однієї особи у понад десять разів менше, ніж витрати на одного ув'язненого в тюрмі», - додав заступник Міністра.

Пробація, на переконання Дениса Чернишова, значно полегшує роботу правоохоронних органів, судової системи, забезпечує координацію взаємодії державних установ, місцевого самоврядування, неурядових організацій, окремих громадян (волонтерів) в процесі виконання покарань, альтернативних позбавленню волі, та запобігання повторним злочинам. У європейських країнах співвідношення правопорушників в місцях позбавлення волі та правопорушників, які перебувають під пробацією, складає, як правило, один до трьох (в Україні - майже один до одного). За словами заступника Міністра саме через це пробація в сучасних умовах здатна виступати дієвим елементом механізму забезпечення національної безпеки.

«З урахуванням геополітичної і внутрішньої ситуації в Україні діяльність усіх державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, захисті суверенітету і територіальної цілісності України, безпеці її прикордонного простору, піднесенні економіки країни, забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина, викоріненні злочинності, вдосконаленні системи державної влади, зміцненні законності і правопорядку та збереженні соціально-політичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України у світі, підтриманні на належному рівні її оборонного потенціалу і обороноздатності», - наголосив Денис Чернишов.

Створена у 2017 році Державна установа «Центр пробації», на переконання заступника Міністра, є виваженою далекоглядною проєвропейською політикою Міністерства юстиції України. Все це співзвучно з умовами статті 6 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, відповідно до якої необхідно забезпечити реформування судової системи, правоохоронних органів на принципах верховенства права та дотримання прав людини. Зазначене, за словами Дениса Чернишова, дозволить значно підвищити потенціал української пробації, забезпечити безпеку суспільства та збільшити довіру громади до служби пробації.