21-10-202016:37

Денис Малюська: Кабмін погодив розроблений Мін’юстом законопроєкт «Про публічні консультації»

Досить часто певні нормативні акти в Україні ухвалюються без попередніх публічних обговорень або декларується їх номінальне проведення. Відтак для належного формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення з урахуванням думки усіх заінтересованих сторін потребують затвердження основні засади проведення в країні публічних консультацій. Проєкт відповідного Закону було погоджено на засідання Уряду. Про це повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

«На сьогодні питання проведення публічних консультації в Україні унормовані фрагментарно. Крім того, порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики має обов’язковий характер лише для органів виконавчої влади та не поширює свою дію на інші державні органи, а також має виключно рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування. Усе це зумовлює поширення формального підходу до проведення публічних консультацій, а як наслідок – відбувається прийняття неефективних рішень, їх делегітимізація», – зазначив очільник Мін’юсту.

Законопроєктом же пропонується проводити публічні консультації на основі принципів участі, відкритості та прозорості, доступності, підзвітності, ефективності, пропорційності. При цьому – за участю усіх заінтересованих сторін, тобто осіб, на яких вплине прийняття рішення, прав, свобод, інтересів чи обов’язків яких воно стосується, а також інших осіб, які виявили бажання брати участь у публічних консультаціях.

Як пояснює Міністр юстиції, заінтересовані сторони під час проведення публічних консультацій матимуть право:

  • подавати суб’єкту владних повноважень пропозиції з обговорюваних проєктів актів відповідно до вимог, установлених цим Законом;
  • отримувати від суб’єктів владних повноважень, посадових осіб суб’єктів владних повноважень відомості та інформацію, що необхідні для участі в публічних консультаціях (матеріали публічних консультацій), за винятком інформації з обмеженим доступом, а також звіт за результатами проведення публічних консультацій.

Суб’єкти ж владних повноважень будуть зобов’язані своєчасно оприлюднювати інформацію щодо підготовки проєктів актів, забезпечувати інформування заінтересованих сторін про проведення публічних консультацій та звітувати про результати їх проведення.

Крім того, проєктом Закону передбачається:

  • унормування прав та обов’язків суб’єктів владних повноважень і заінтересованих сторін у правовідносинах, пов’язаних з проведенням публічних консультацій;
  • функціонування єдиного вебпорталу публічних консультацій;
  • визначення особливостей проведення електронних, адресних консультацій та у формі публічного обговорення;
  • встановлення строків проведення публічних консультацій;
  • визначення порядку подання пропозицій під час проведення електронних і публічних консультацій;
  • встановлення порядку підготовки звіту за результатами проведення публічних консультацій, здійснення моніторингу та координації процесу їх проведення тощо.

За словами Міністра, перевагами проведення публічних консультацій буде можливість вивчення потреб, інтересів різних заінтересованих сторін, отримання ідей, пропозицій, інноваційних підходів для вирішення проблемних питань у різних сферах державної політики та питань місцевого значення, що сприятиме підвищенню якості рішень, їх легітимізації та підтримці.

«Прийняття законопроекту «Про публічні консультації» сприятиме впровадженню принципів належного врядування шляхом залучення заінтересованих сторін до прийняття рішень для збалансування публічних і приватних інтересів, запровадженню сучасних стандартів прийняття рішень», – додав Денис Малюська.