12-08-202217:58

Денис Малюська: Кабмін затвердив порядок переходу в держвласність майна заборонених партій

 

На засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову «Про питання переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень». Як зазначив Міністр юстиції України Денис Малюська, постанова визначає порядок виконання рішення суду про заборону політичної партії в частині переходу у власність держави її активів.

«Зокрема, відповідним Порядком пропонується передбачити, що після набрання законної сили рішенням суду про заборону політичної партії та передачу майна політичної партії у власність держави Мін’юст вживає заходів щодо розшуку майна політичної партії і залучає державні органи, зокрема АРМА, а також органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з метою надання Мін’юсту інформації щодо майна політичної партії», - зазначає Міністр.

За результатами заходів щодо розшуку майна політичної партії Мін’юст складає та затверджує перелік майна політичної партії, переданого у власність держави.

У Переліку майна зазначаються загальні характеристики такого майна (місцезнаходження, загальна площа об’єктів нерухомості, відомості про виявлені рахунки політичної партії, цільове призначення та кадастрові номери земельних ділянок, розміри часток у статутних капіталах юридичних осіб тощо).

Якщо Перелік майна містить відомості про цінні папери, корпоративні права, нерухоме або рухоме майно (крім об’єктів права інтелектуальної власності, земельних ділянок та коштів), то уповноваженим органом управління таким майном пропонується визначити Фонд державного майна України. Мін’юст протягом десяти робочих днів з дня затвердження Переліку майна надсилає його копію та копію рішення суду Фонду державного майна України для вжиття заходів щодо державної реєстрації речових прав на таке майно та/або заходи з прийняття до сфери свого управління відповідних цінних паперів, корпоративних прав.

Якщо Перелік майна містить відомості про об’єкти права інтелектуальної власності, Мін’юст протягом десяти робочих днів з дня затвердження Переліку майна надсилає копію рішення суду та копію Переліку майна Мінекономіки для надання їх у 10-денний строк Національному органу інтелектуальної власності для вжиття ним заходів щодо реєстрації переходу таких прав інтелектуальної власності у власність держави в особі Національного органу інтелектуальної власності.

Якщо Перелік майна містить відомості про кошти на рахунках в банках забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень (далі - кошти політичної партії), Мін’юст як стягувач протягом трьох робочих днів з дня затвердження Переліку майна ініціює перед банками, у яких відкрито відповідні рахунки, платіжну операцію та надсилає їм платіжну інструкцію (вимогу) для забезпечення перерахування коштів політичної партії до державного бюджету.

«Також Порядком пропонується передбачити особливості механізму забезпечення переходу у власність держави земельних ділянок, які належали на праві власності забороненої судом політичної партії. Зокрема, врахувати положення Земельного кодексу України, згідно з яким право власності на земельні ділянки, визнане за державою рішенням суду, реалізується органами виконавчої влади», - поінформував Денис Малюська.

Крім того, постановою пропонується внесення змін до пункту 40 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, передбачивши у ньому, що державна реєстрація права власності на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень, що переходить у власність держави, проводиться виключно на підставі рішення суду про заборону політичної партії, в резолютивній частині якого зазначено про передачу майна політичної партії у власність держави, та заяви визначеного законодавством державного органу, що містить відомості про нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, що переходить у власність держави.