21-03-202314:10

Державний архів Чернігівської області та корпорація FamilySearch International (США) розпочали оцифрування документів

Результатом взаємодії Державної архівної служби України, Державного архіву Чернігівської області та корпорації FamilySearch International (США) стала можливою реалізація масштабної програми з оцифрування документів Чернігівського регіону.

За період з 15 лютого по 16 березня 2023 року у рамках співробітництва з FamilySearch International Державним архівом Чернігівської області було оцифровано 332 справи (87024 аркуші) фонду Ф.679 Чернiгiвська духовна консисторiя.

Загалом на першому етапі передбачається створення сканкопій 94 фондів, 22764 справ, 1025892 аркушів. Окрім метричних книг та метричних записів, що зберігаються у фондах Ф.1462 Прилуцьке духовне правління, Ф.679 Чернігівська духовна консисторія, на електронні носії будуть перенесені документи генеалогічного характеру із фондів Ф.127 Чернігівське губернське правління, Ф.133 Чернігівське губернське дворянське депутатське зібрання.

Також до оцифрування підготовлені кримінальні справи з фонду Р-4609 Чернігівський губернський революційний трибунал. До списку друкованих видань, відібраних для оцифрування представниками FamilySearch, увійшли, зокрема Земська збірка Чернігівської губернії, журнали Чернігівського губернського земського зібрання, газета «Чернігівські губернські відомості» (загалом 12 видань на 261203 аркушах).

Довідково: 2 червня 2020 року Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов підписав Меморандум про співробітництво між Державною архівною службою України та корпорацією FamilySearch International (США), метою якого є оцифрування документів Національного архівного фонду України генеалогічного характеру та створення фонду користування на такі документи.

Договір про співпрацю між Державним архівом Чернігівської області та FamilySearch International (США) було підписано 11 травня 2021 року.