29-07-202109:15

Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції проводиться анкетування заінтересованих осіб у сфері правового регулювання судово-експертної діяльності

Відповідно до Положення про Директорат правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2021 № 2049/5, та Порядку моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів у сферах правового регулювання банкрутства, виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), судово-експертної діяльності, судоустрою та судочинства, кримінальної юстиції, адвокатури, адвокатської діяльності, безоплатної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24.12.2020 № 666/5, Експертна група з питань суміжних з правосуддям правових інститутів проводить консультації із заінтересованими сторонами шляхом анкетування.

З метою одержання повної, об’єктивної та актуальної інформації щодо проблем правового регулювання та можливих шляхів їх вирішення просимо долучитись до опитування шляхом заповнення анонімної онлайн-анкети за посиланням:  https://forms.gle/vvWp8cMmcRP6Kav86.