14-09-202315:04

Для спільних ініціатив у сфері відновного правосуддя: підписано меморандум з Офісом Ради Європи в Україні

Координаційний центр з надання правової допомоги, Міністерство юстиції України та Офіс Ради Європи в Україні домовились про спільні ініціативи у сфері відновного правосуддя за участі неповнолітніх відповідно до стандартів Ради Європи — підписано відповідний меморандум.

Так, сторони цим меморандумом підтвердили свою згоду спільно здійснювати, зокрема, такі заходи:

  • надавати взаємну допомогу в організації та проведенні навчання у сфері  відновного правосуддя, медіації та захисту дітей, в тому числі семінарів, конференцій, ділових зустрічей тощо;
  • забезпечувати підтримку у формуванні політик, регламентуючих актів, навчальних та інформаційних матеріалів, спрямованих на сприяння впровадженню та використанню відновного правосуддя у формі медіації;
  • популяризувати відновне правосуддя у формі медіації для врегулювання кримінально-правових конфліктів та запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень;
  • брати участь у спільних заходах з реалізації спільних ініціатив та оприлюднювати інформацію про взаємодію.

Країни європейського простору впроваджують концепцію відмови від виключно покарання та можливості примирення між потерпілою та особою, яка бере на себе відповідальність за вчинення кримінального правопорушення. Так, у 2001 році прийнято Рамкове рішення Ради Європейського Союзу «Про положення жертв у кримінальному судочинстві», яка зобов’язує всі держави ЄС поширювати медіацію в кримінальних справах та забезпечувати прийняття до розгляду будь-які угоди між жертвою та правопорушником, досягнуті в процесі медіації.

В Україні можливість взяти участь у програмі відновного правосуддя забезпечено наказом Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України «Про реалізацію пілотного проекту “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення”» у 2019 році. Програма була розроблена за участю Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх.

Необхідність застосування відновного правосуддя щодо неповнолітніх у контакті з законом, а також їх ресоціалізацію закріплена у Національній стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року  № 1027-р. Наразі Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх, яка є дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, продовжує роботу щодо схвалення національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на наступні роки.

«Система безоплатної правничої допомоги спільно з органами прокуратури отримали значний досвід у реалізації відновного правосуддя за останні 5 років, зокрема у виконанні пілотного проекту “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення”. Серед іншого, цей досвід показав нам наскільки низьким є рівень обізнаності населення про процес відновного правосуддя та медіацію. Недостатньо знань у цій сфері і у представників юридичної спільноти, які працюють з кримінально-правовими конфліктами», — зазначив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Така ситуація обумовлює потребу у забезпеченні системних заходів, які б підвищували рівень знань, умінь та навичок основних стейкхолдерів застосування відновного правосуддя.

«Офіс Ради Європи в Україні зможе відіграти важливу роль у підтримці деяких важливих активностей у сфері відновного правосуддя, починаючи від навчального та просвітницького компонентів до аналітичного напрямку, зокрема регламентації деяких процесів», — додав Олександр Баранов.

Він також розповів, що наразі Координаційний центр з надання правової допомоги, Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України та Офіс Генерального прокурора опрацьовують новий пілотний проєкт програми відновного правосуддя за участю неповнолітніх. 

Нова програма передбачатиме ініціацію її застосування дізнавачами, слідчими, та у відповідних випадках, прокурорами, даватиме можливість брати участь у відновному правосудді у формі медіації не лише неповнолітнім підозрюваним, а й обвинуваченими. 

Програма розповсюджуватиметься на усі види кримінальних правопорушень. Передбачається також можливість ініціації застосування програми захисниками неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених та представниками потерпілих у кримінальному провадженні. Враховуючи такі важливі зміни у підходах застосування відновного правосуддя щодо неповнолітніх, система безоплатної правничої допомоги, її стейкхолдери, медіатори, потребують системної підтримки.

«Цей меморандум є наступним кроком у співпраці між Сторонами для впровадження відновного правосуддя за участю неповнолітніх, прийняття узгоджених рішень, які відповідають найкращим інтересам дитини та сприяють запобіганню кримінальним правопорушенням в Україні. В межах забезпечення виконання Меморандуму Радою Європи плануються навчальні заходи щодо проведення медіації у відновному правосудді,  підтримка у розробці актів у сфері медіації тощо», — заявив заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Ерленд Фалк.

Довідково. Офіс Ради Європи в Україні працює з 2006 року та сприяє реалізації місії Ради Європи в країні щодо захисту прав людини, підтримки демократії та забезпечення верховенства права, а також здійснює координацію та забезпечує реалізацію проєктів і програм співробітництва. 

Меморандум підписаний в рамках проєкту Ради Європи “Захист прав дітей під час війни і в післявоєнний період в Україні“.

Фотоматеріали за посиланням: https://minjust.gov.ua/galleries/pidpisannya-memorandumu-pro-spivpratsyu-mij-ofisom-radi-evropi-v-ukraini-ministerstvom-yustitsii-ukraini-ta-koordinatsiynim-tsentrom-z-nadannya-pravovoi-dopomogi-kiiv-14-veresnya-2023-roku