18-02-202009:31

До уваги громадських організацій судових експертів!

Відповідно до пунктів 3, 4, 5 розділу ІІ Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5, у редакції наказу від 03.02.2020 № 337/5, здійснюється формування складу кваліфікаційної і дисциплінарної палат Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі – ЦЕКК).

Склад палат ЦЕКК формується з постійних і змінних членів.

До постійного складу кожної палати ЦЕКК входять голова палати, його заступник, секретар палати, представники Міністерства юстиції України, фахівці з процесуальних питань судової експертизи (не менше одного фахівця в одній палаті), а також можуть входити судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше ніж п’ять років (за їх згодою).

Судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, включаються до постійного складу палат ЦЕКК за поданням громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації).

Постійні члени палат ЦЕКК не можуть одночасно входити до обох палат.

До змінного складу палат ЦЕКК можуть входити найбільш досвідчені фахівці НДУСЕ, а також судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ судових експертиз та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше ніж п’ять років (за їх згодою). Судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, включаються до змінного складу палат ЦЕКК за поданням громадських організацій судових експертів. Змінні члени палат ЦЕКК залучаються до роботи обох палат без будь-яких обмежень.

З метою включення до постійних і змінних складів кваліфікаційної і дисциплінарної плат ЦЕКК судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, громадським організаціям судових експертів слід надіслати до Міністерства юстиції України подання щодо судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, мають стаж практичної роботи судового експерта не менше ніж п’ять років та згодні на включення їх кандидатур до постійного і змінного складів кваліфікаційної та дисциплінарної палат ЦЕКК.

Подання від громадських організацій судових експертів слід надіслати у строк до 28.02.2020 року до 16:45 год. на адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції України та на адресу електронної скриньки: expert@minjust.gov.ua, yu.kovalova@minjust.gov.ua. Телефон для довідок: (044) 486 68 59, 486 48 01.