22-06-202010:41

До уваги громадських організацій судових експертів!

Наказом Міністерства юстиції України від 22.01.2020 № 218/5 внесено зміни до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5 (далі – Положення №470/5).

Зокрема, відповідно до пункту 3.2 Положення № 470/5 персональний склад президії науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи (далі – НКМР) затверджується наказом Мін'юсту за поданням керівників судово-експертних установ та громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації).

Пунктом 3.3 Положення № 470/5 визначено, що склад президії формується з числа працівників Мін'юсту, керівників судово-експертних установ, їх заступників, голів секцій, а також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п’яти років.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 323 внесено зміни до Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.1994 № 778 (далі – Положення № 778).

Зокрема, відповідно до пункту 4 Положення № 778 склад Координаційної ради при Міністерстві юстиції України (далі – Координаційна рада) формується з числа представників заінтересованих державних органів, керівників державних спеціалізованих установ, які проводять судово-експертну діяльність, а також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п’яти років.

Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом Мін'юсту за поданням заінтересованих державних органів та громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації судових експертів).

З метою включення до складів президії НКМР та Координаційної ради атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, громадським організаціям судових експертів слід надіслати до Міністерства юстиції України подання щодо атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, мають стаж практичної роботи судового експерта не менше ніж п’ять років та згодні на включення їх кандидатур до складів вказаних рад.

Подання від громадських організацій слід надіслати у строк до 17.08.2020 року до 18:00 год. на адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції України та на адресу електронної скриньки: t.baklan@minjust.gov.ua, l.tkach@minjust.gov.ua. Телефон для довідок: (044) 486 45 79.