22-06-200500:00

Фахівці Міністерства юстиції України розробили Типове положення про правову громадську приймальню

Одним із пріоритетних напрямів діяльності держави є забезпечення прав громадян, визначених Конституцією України та викладених у Національній програмі правової освіти населення.

Сучасний стан правової обізнаності потребує підвищення правової грамотності населення, формування у громадян правового світогляду, публічного обговорення актуальних правових питань. Міністерство юстиції України працює над питанням створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, використовуючи різноманітні напрями та організаційні форми правоосвітньої діяльності.

З метою вдосконалення системи і підвищення рівня правової освіти населення при органах та установах юстиції діє 845 громадських приймалень для надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Окрім того, працівники органів юстиції беруть активну участь у роботі 1175 громадських приймалень, створених при райдержадміністраціях, центрах соціальних служб для молоді, виконавчих органах районних, міських рад, та у 1531 виїзному консультаційному пункті, створеному для надання правової допомоги громадянам віддалених районів сільської місцевості. Понад 50 000 громадян отримали безкоштовну правову допомогу у першому кварталі поточного року у цих установах.

Як повідомив начальник Управління координації правової роботи та правової освіти Сергій Богачов, з метою запровадження належних умов для набуття малозабезпеченими громадянами обсягу правових знань та навичок, надання безоплатних консультацій особам, які потребують соціального захисту та підтримки, Міністерство юстиції України розробило Типове положення про правову громадську приймальню, яке затвердив Міністр юстиції України наказом від 16 червня 2005 року № 61/5.

Це положення передбачає безоплатне надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення не лише громадськими приймальнями, створеними при управліннях юстиції, а й тими, що створені при місцевих органах виконавчої влади, територіальних підрозділах інших центральних органів виконавчої влади. Також Мін’юст рекомендує керуватись цим положенням органам місцевого самоврядування при створенні та організації діяльності правових громадських приймалень.

Основні завдання фахівців громадських приймалень - надання безкоштовних консультацій та роз’яснень з правових питань, допомога при оформленні заяв, скарг і інших документів правового характеру, надання інформації про повноваження органів та установ.

В громадських приймальнях, зокрема при управліннях юстиції, малозабезпечені громадяни зможуть ознайомитись зі змістом нормативних актів, одержати у фахівців-юристів консультації про порядок звернення до суду, в управління юстиції, нотаріальні контори, відділи реєстрації актів цивільного стану громадян, до правоохоронних органів, прокуратури, СБУ, тобто до тих компетентних органів, які уповноважені вирішувати конкретне питання кожної конкретної особи, яка звернулась у громадську приймальню.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 279-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua