24-01-202313:39

Інформація про стан виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів за 2022 рік

Протягом 2022 року Міністерством юстиції було запроваджено низку новацій у частині вдосконалення процедури здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів.

З метою оптимізації строків проведення державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів Міністерством юстиції розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року № 33 «Про внесення зміни до пункту 11 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади», якою передбачено можливість здійснення державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів безпосередньо в день їх надходження до органу державної реєстрації. При цьому у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні передбачено можливість у невідкладних випадках, пов’язаних із введенням в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, що потребують негайного прийняття рішення, суб’єктам нормотворення приймати відповідні нормативно-правові акти без необхідності отримання зовнішнього погодження таких актів із заінтересованими органами, крім нормативно-правових актів, пов’язаних з надходженнями та/або витратами бюджету, що підлягають погодженню з Міністерством фінансів (постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 172 «Про внесення зміни до пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади»; від 27 вересня 2022 року № 1050 «Про внесення зміни до пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади»).

Разом з цим змінено механізм здійснення Міністерством юстиції функції контролю за додержанням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, за порушення якого встановлено адміністративну відповідальність (стаття 188⁴¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення), шляхом використання різних механізмів реалізації цієї функції, в тому числі перевірок, та періодичності їх проведення (одноразово за зверненнями органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних та фізичних осіб, а також за ініціативи органів юстиції) /постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2022 року № 619 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 і від 2 липня
2014 року № 228» та Порядок здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 липня 2022 року № 3078/5)/.

Однією із основних функцій Міністерства юстиції є здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, з метою захисту прав, свобод і законних інтересів громадян шляхом попередження прийняття незаконних правових норм.

Слід зазначити, що нормотворча активність суб’єктів нормотворення зросла, незважаючи на введення воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також закріплення на законодавчому рівні права державного органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, на прийняття підзаконних нормативно-правових актів з питань, передбачених пунктами 3725–3728 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», без проходження останніми процедури державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції, проте з необхідністю оприлюднення таких актів на офіційному вебсайті цього державного органу
(Закон України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб»).

Аналогічний нормативний припис закріплено Законом України від 27 липня 2022 року № 2463-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні» стосовно нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо особливостей функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду, які набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений таким актом (офіційним опублікуванням такого нормативно-правового акта вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань – «Офіційному віснику України», газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України» або перше розміщення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).

Так, за результатами проведених правових експертиз нормативно-правових актів Міністерством юстиції у 2022 році попереджено прийняття 463 незаконних правових норм.

На постійному контролі Міністерства юстиції перебуває питання перегляду підзаконних нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до законодавства. На сьогодні на контролі Міністерства юстиції залишається питання приведення у відповідність до законодавства 30 нормативно-правових актів, щодо яких суб’єктами нормотворення розроблено відповідні проєкти нормативно-правових актів з порушених питань, які після прийняття будуть подані на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

Разом з тим Міністерством юстиції при здійсненні перевірок у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, не виявлено порушень, за вчинення яких встановлено адміністративну відповідальність згідно зі статтею 18841 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, протягом 2022 року Міністерство юстиції на підставі звернень юридичних та фізичних осіб витребувало для проведення перевірки щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів 6 актів, за результатами перевірки яких виявлено, що 3 нормативно-правових акта підлягали державній реєстрації в Міністерстві юстиції, проте на таку не подавались та відповідно не набрали чинності в установленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів порядку. Станом на сьогодні ці нормативно-правові акти скасовано.

 

Лист Міністерства юстиції від 24 січня 2023 року № 8470/10.1.4/11-23

Додаток до листа Міністерства юстиції від 24 січня 2023 року № 8470/10.1.4/11-23.