23-04-200300:00

Кабінетом Міністрів прийнято проекти нових Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів України

Проекти двох нових кодексів - Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального, прийнято 23 квітня 2003 року на засіданні Кабінету Міністрів України. Розробником проектів Кодексів виступило Міністерство юстиції України. Над проектами працювали робочі групи за участю представників Верховного Суду України

Як повідомив прес-службі Мін\'юсту Міністр юстиції Олександр Лавринович, розробка проектів кодексів була обумовлено зобов\'язаннями України перед Радою Європи, взятими у 1995 році щодо вступу в ЄС. Окрім необхідності приведення до міжнародних стандартів судочинства, розробка Кодексів була спричинена необхідністю приведення норм Кримінально-процесуального кодексу України до вимог нового судоустрою та регламентування порядку розгляду цивільних справ у судах України.

Міністр юстиції повідомив, що проектом Кримінально-процесуального кодексу передбачено "наповнення новим змістом", зокрема, принципів презумпції невинуватості, змагальності процесу. Проектом передбачено запровадження суду присяжних та запропоноване нове бачення ролі прокуратури, органів досудового слідства та суду в розгляді кримінальних справ. Крім того, в проекті Кримінально-процесуального кодексу засновано порядок апеляційного та касаційного оскарження рішень суду на нормах Закону "Про судоустрій України" та запроваджується попереднє судове засідання.

Проектом Цивільного процесуального кодексу України передбачено запровадження спрощеного порядку розгляду цивільних справ - наказове провадження. Судовий наказ є особливою формою судового рішення, коли за заявою позивача, з відповідача-боржника стягується грошова сума або рухоме майно. Кодексом удосконалюється порядок забезпечення доказів та позову у справі, удосконалено питання відновлення втраченого судового провадження, викладені питання стосовно розгляду справ за участю іноземних осіб. У відповідності до положень Законів "Про судоустрій" та "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", Цивільного та Сімейного кодексів України, визначено положення щодо усиновлювання, визнання фізичної особи обмежено дієздатної чи недієздатної, надання повнолітньому повної недієздатності, примусової госпіталізації фізичної особи до психіатричного закладу, обов\'язкової госпіталізації до протитуберкульозного закладу тощо.

Міністр юстиції підкреслив, що при розробці кодексів Міністерство юстиції виходило з необхідності уніфікації підходів до вирішення ряду основних проблем в кримінальному та цивільному процесі. Зокрема, стосовно ролі суду в процесі та порядку оскарження рішень суду.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua