23-10-202316:40

Камеральні перевірки держреєстраторів: результати за 9 місяців 2023 року

Відділом камеральних перевірок у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації опрацьовано близько 2000 документів, за результатом розгляду яких проведено 234 камеральні перевірки:

 • у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 227;
 • у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 7.

За результатом проведення 234 камеральних перевірок Міністерством юстиції України прийнято:

 • рішень про анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) (далі разом – реєстри) – 58;
 • рішень про тимчасове блокування доступу до Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру – 174.

За результатом проведення 2 камеральних перевірок рішення Міністерством юстиції України не приймались у зв’язку зі смертю державних реєстраторів.

Відділом моніторингу у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації здійснено моніторинг реєстраційних дій у реєстрах, за результатами якого проведено 55 камеральних перевірок, а саме за критеріями:

 • скасування записів у Єдиному державному реєстрі;
 • проведення державним реєстратором реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі щодо фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;
 • проведення державним реєстратором реєстраційних дій протягом, зокрема, шести місяців з дня відновлення доступу державного реєстратора до реєстрів, у тому числі після тимчасового блокування такого доступу.

За результатом проведення 55 камеральних перевірок Міністерством юстиції України прийнято рішення:

 • про анулювання доступу до Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру – 2;
 • про блокування доступу до Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру – 52;
 • про направлення на обов’язкове підвищення кваліфікації – 1.

Виявлені порушення вимог законодавства при проведенні камеральних перевірок  у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

Проведено реєстраційні дії:

 • щодо права, яке не підлягає державній реєстрації;
 • видалено розділ Державного реєстру прав, запис про право власності, скасовано обтяження, скасовано запис про право власності;
 • з порушенням черговості розгляду заяв;
 • неналежним суб’єктом державної реєстрації прав;
 • на підставі свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат), яке не містить відмітки підприємства правонаступника реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства про виділення майна в натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою;
 • відкрито другий розділ на один і той самий об’єкт нерухомого майна;
 • припинено обтяження на підставі документів, які не дають змоги встановити припинення обтяження;
 • на нежитлові будівлі, приміщення, побудовані до 05.08.1992 без документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та без документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;
 • без документів, які дають змогу встановити набуття речових прав на нерухоме майно;
 • без документів, які відповідають вимогам, встановленим законодавством;
 • без направлення відповідного запиту до органу, який проводив оформлення, та/або реєстрацію прав про надання інформації, необхідної для державної реєстрації прав, що виникли до 01.01.2013;
 • без документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу, виділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
 • без витягу із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи та документа, що містить відомості про склад спадкоємців, виданих нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу;
 • без документа, що посвідчує речове право на земельну ділянку під житловим будинком та за відсутності відомостей про реєстрацію такого речового права в Державному реєстрі прав;
 • без витягу з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта;
 • без документа, що підтверджує факт перебування закінченого будівництвом об’єкта у комунальній власності, виданого відповідним органом місцевого самоврядування;
 • без направлення звернення до відповідного суб’єкта, що здійснював присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси, для отримання документа про присвоєння адреси без застосування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
 • без виготовлення електронних копій документів та за копіями документів, не придатних для сприйняття його змісту;
 • без встановлення особи заявника та обсягу її повноважень;
 • без проставлення у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відмітки про погашення запису про об’єкт нерухомого майна;
 • за відсутності відомостей:
  • про технічну інвентаризацію об’єкта нерухомого майна, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
  • про прийняття об’єкта нерухомого майна в експлуатацію, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
  • про присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
 • за відсутності здійснених пошуків відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій та у Державному реєстрі прав про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині;
 • за відсутності пошуків відомостей у Державному реєстрі прав про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині;
 • за відсутності додаткової угоди до договору оренди землі про його поновлення;
 • за відсутності інформації в Єдиному державному реєстрі судових рішень та без направлення запиту до суду щодо отримання копії рішення суду;
 • за відсутності документа, що підтверджує факт відсутності перебування закінченого будівництвом об’єкта у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням;
 • за наявності суперечностей між інформацією, зазначеною в договорі оренди та відомостями з Державного земельного кадастру стосовно строку дії речового права;
 • за наявності зареєстрованого обтяження – арешту на все нерухоме майно та заборони вчинення реєстраційних дій;
 • за наявності суперечностей:
  • у поданих для державної реєстрації прав документах;
  • між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.

Виявлені порушення вимог законодавства при проведенні камеральних перевірок  у сфері  державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Проведено реєстраційні дії:

 • на підставі рішення правління, оформленого без врахування вимог статуту;
 • на підставі рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, оформленого без дотримання вимог, встановлених законодавством, та за відсутністю повноти відомостей, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;
 • на підставі документів, поданих особою, яка не має на це повноважень;
 • за відсутності витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження;
 • за відсутності документів, що засвідчують повноваження представників учасників на загальних зборах учасників.
 • за відсутності одноосібного рішення єдиного учасника;
 • за відсутності протоколів про підсумки голосування, що повинні бути додані до протоколу річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства;
 • за наявності невідповідності відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • за наявності заборони вчинення реєстраційних дій;
 • за наявності схематичного зображення структури власності, підписаного неналежною особою;
 • за наявності невідповідності відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • без зазначення на схематичному зображенні структури власності товариства:
  • всіх осіб, які прямо чи опосередковано володіють однією юридичною особою;
  • прізвище, ім’я англійською мовою щодо фізичної особи – іноземця;
 • припинення юридичної особи за наявності заборгованості із сплати податків і зборів та заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • зміни керівника товариства раніше строку його призначення;
 • створення юридичної особи без зазначення відомостей про органи управління фермерського господарства та інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефону та/або адреси електронної пошти;
 • безпідставно змінено місцезнаходження товариства.

 

Також інформуємо, що на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України у рубриці «Юридичні консультації» у підрубриці  «Моніторинг реєстраційних дій та камеральні перевірки» з’явилась  можливість здійснювати пошук наказів Міністерства юстиції України про проведення камеральних перевірок за прізвищем державного реєстратора.