18-09-202317:05

Конкурс з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатів для призначення члена ради міжнародного реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України

Міністерство юстиції України оголошує проведення конкурсу з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатів для призначення  члена Ради міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, у відповідності до вимог Статуту Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, який є додатком до Рішення Комітету Міністрів Ради Європи про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України CM/Res(2023)3 та Правил про призначення та відсторонення членів Ради Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, прийнятих Конференцією Учасників Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, від 27 червня 2023 року (надалі – міжнародний Реєстр збитків).

Підстава проведення Конкурсу:

Конкурс проводиться на виконання Наказу Міністерства юстиції від 06 червня 2023 року № 2127/5 «Про добір претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатур до органів управління та виконавчого директора Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України» (далі – Наказ), та Протоколу засідання Комісії з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатур до органів управління та виконавчого директора міжнародного реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, від 15 вересня 2023 року № 3.

Етапи проведення Конкурсу:

 1. Оголошення про проведення Конкурсу.
 2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь в Конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим вимогам.
 3. Проведення співбесіди, в разі, якщо за результатами розгляду документів встановити претендентів-переможців не є можливим.
 4. Відбір і перевірка претендентів.

До участі у Конкурсі запрошуються особи, які відповідають вимогам, що визначені Комісією з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатур до органів управління та виконавчого директора міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, для надання пропозицій стосовно кандидатів для призначення члена Ради міжнародного Реєстру збитків, який у відповідності до Статуту міжнародного Реєстру збитків призначається Конференцією Учасників міжнародного Реєстру збитків з числа кандидатів, запропонованих Україною, у відповідності до Положення про Комісію з добору претендентів для надання пропозицій стосовно кандидатур до органів управління та виконавчого директора міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, затвердженого Наказом.

 

Претендентом для надання пропозицій стосовно кандидатів для призначення  члена Ради міжнародного Реєстру збитків може бути громадянин України, який:

 • має повну вищу освіту за спеціальностями «право», «міжнародне право» «міжнародні відносини», «міжнародні економічні відносини», має глибокі спеціальні знання у сфері міжнародного публічного права, міжнародних відносин, оцінки та відшкодування втрат та збитків;
 • має досвід проведення наукових досліджень, пов’язаних зі створенням програм, механізмів щодо виплати репарацій, компенсацій та інших видів відшкодувань шкоди великим групам людей, спричинених внаслідок внутрішніх та міжнародних конфліктів, в тому числі, збройних конфліктів, стихійного лиха та інших порушень прав людини, зобов’язань міжнародного права, розробки нормативних та регулятивних документів;
 • має значний досвід роботи з іноземними юрисдикційними органами, міжнародними арбітражними трибуналами, стаж роботи та / або досвід наукової, викладацької діяльності не менше ніж 10 років у сфері міжнародного публічного права та / або міжнародного вирішення спорів, в напрямках, пов’язаних із оцінкою та відшкодуванням шкоди, груповими позовами;
 • має досвід і відповідну експертизу, необхідну для ефективного функціонування міжнародного Реєстру збитків, в тому числі, що стосується відшкодування шкоди, класифікації збитків та заяв, пов’язаних з війною, обліку, оцінки втрат;
 • має ґрунтовні знання положень Рішення Комітету Міністрів Ради Європи про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України CM/Res(2023)3 та Статуту Реєстру збитків, роботи міжнародних компенсаційних комісій: Компенсаційної комісії Організації Об’єднаних Націй, Міжнародної комісії із розгляду страхових претензій, які відносяться до періоду Голокосту, Комісії з претензій Еритреї та Ефіопії, Трибуналу із розгляду претензій між Іраном та Сполученими Штатами Америки, Реєстру Організації Об’єднаних Націй збитків, заподіяних будівництвом стіни на окупованій палестинській території тощо;
 • має бездоганну ділову репутацію та високий авторитет, як у фаховому середовищі в Україні, так і в міжнародних професійних та наукових спільнотах;
 • є незалежним у виконанні своїх функцій в якості члена Ради міжнародного Реєстру збитків та може діяти самостійно без дотримання жодних вказівок від будь-якого уряду, міжнародної організації чи будь-якого іншого органу, що не пов’язаний з Реєстром збитків;
 • має можливості ефективно виконувати свої обов’язки, в тому числі брати особисту участь в засіданнях та інших заходах Ради міжнародного Реєстру збитків близько 100 днів на рік;
 • вільно володіє українською, англійською або французькою мовами (обов’язково), знання інших офіційних мов Європейського Союзу є перевагою.

 

Особа, яка бажає взяти участь у Конкурсі, має подати заяву разом із такими документами:

 • копією паспорта громадянина України;
 • копією довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності такого номера в особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від його прийняття, така особа має надати копію паспорта з відповідною відміткою про це органів Державної фіскальної служби);
 • копією трудової книжки (у разі відсутності у кандидата трудової книжки, про це зазначається у заяві);
 • копією документу про освіту;
 • біографічна довідка (резюме), подається за зразком, визначеним у Положенні про призначення та звільнення членів Ради міжнародного Реєстру збитків українською та англійською чи французькою мовою відповідно до форми, яка додається;
 • згодою на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • листом у довільній формі із запевненням про відсутність у претендента громадянства / резидентства держави, визнаної державою-агресором або державою окупантом згідно із чинним законодавством,
 • листом у довільній формі із зазначенням інформації про відсутність конфлікту інтересів, зокрема у зв’язку з представленням інтересів та / або зайняттям посад у державних органах держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом згідно із законодавством, або юридичних особах, контрольованих та / або пов’язаних з такою державою;
 • мотиваційним листом українською або англійською мовою, який може бути доповнений рекомендаціями;
 • запевнення (у довільній формі) щодо виконання своїх функцій неупереджено та незалежно, діяти самостійно без дотримання жодних вказівок від будь-якого уряду, міжнародної організації чи будь-якого іншого органу, що не пов’язаний з міжнародним Реєстром збитків, можливості ефективно виконувати свої обов’язки, в тому числі брати особисту участь в засіданнях та інших заходах Ради міжнародного Реєстру збитків у встановленому порядку, в тому числі, які можуть відбуватися в м. Гаага, Королівство Нідерландів, виконувати поставлені завдання в період між засіданнями Ради міжнародного Реєстру збитків, загалом, близько 100 днів на рік, а також про відсутність конфлікту інтересів при виконанні обов’язків члена Ради міжнародного Реєстру збитків.

 

Учасники Конкурсу також можуть надати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, досвіду діяльності у сфері врегулювання міжнародних спорів, володіння іноземною мовою (зокрема, копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

У відповідності до Положення про призначення та звільнення членів Ради міжнародного Реєстру збитків, за результатами конкурсу може бути обрано не більше 3-х кандидатів.

Для інформації щодо Ради міжнародного Реєстру збитків:

Відповідно до Статуту Реєстру, Рада міжнародного Реєстру збитків несе загальну відповідальність за виконання функцій міжнародного Реєстру збитків.

Основні функції Ради міжнародного Реєстру збитків:

1) пропонує та впроваджує правила і положення, що регулюють роботу міжнародного Реєстру збитків (затверджуються Конференцією Учасників міжнародного Реєстру збитків). Передбачається, що правила і положення включатимуть визначення категорій збитків, процедури отримання, обробки та реєстрації заявок, форми заявок і вимог до доказів щодо кожної категорії збитків та інші правила.

2) приймає остаточні рішення щодо прийнятності заявок, зареєстрованих у міжнародному Реєстрі збитків. Рада міжнародного Реєстру збитків співпрацюватиме з Виконавчим директором та Секретаріатом міжнародного Реєстру збитків з цих питань, включаючи використання різноманітних сучасних технологій та інструментів для забезпечення ефективної обробки заявок, їх категоризації, групування тощо, враховуючи очікувану велику кількість заявок.

Рада міжнародного Реєстру збитків визначить дату, з якої міжнародний Реєстр збитків зможе прийняти заявки, докази та відповідну інформації від постраждалих осіб.

 

Прийом та попередній розгляд заяв та документів, необхідних для участі у Конкурсі, здійснюється Конкурсною комісією Міністерства юстиції України з 18 вересня 2023 року по 04 жовтня 2023 року включно.

Документи мають бути надіслані на електронні адреси Міністерства юстиції України: callcentre@minjust.gov.ua; themis@minjust.gov.ua; та додатково направлені на електронну адресу секретаря Конкурсної комісії: t.dovhopoliuk@minjust.gov.ua.

Контактною особою, яка забезпечує зв’язок із учасниками Конкурсу, є: Довгополюк Тамара Олександрівна, телефон: (044) 278-37-25, e-mail: t.dovhopoliuk@minjust.gov.ua.

Про прийняте рішення, а також в разі прийняття рішення Комісією про проведення співбесіди, кожний учасник Конкурсу буде повідомлений в установленому порядку.

 

Зразок форми біографічної довідки (резюме) англійською мовою

Зразок форми біографічної довідки (резюме) французькою мовою