17-03-201713:55

Майже 120 тисяч євро збережено Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ у справах, які стосуються тривалого розгляду справ національними судами, - Мін’юст

Економії вдалося досягти внаслідок вчасної та адекватної, побудованої на зрозумілих фактах та аргументах позиції Уряду в цих справах, а також детального аналізу практики ЄСПЛ, що дає змогу з високою ймовірністю прогнозувати позицію суду щодо тієї чи іншої ситуації залежно від аналогічних обставин справ.

Значну частину заяв, поданих до Європейського суду з прав людини проти України, становлять заяви щодо тривалого розгляду справ національними судами.

У переважній більшості справ цієї категорії, враховуючи обставини кожної з них, з високою ймовірністю можна прогнозувати констатацію ЄСПЛ порушення прав заявників. З огляду на вказане та з урахуванням прецедентної практики суд надсилає сторонам пропозиції щодо укладення дружнього врегулювання із заздалегідь визначеною сумою відшкодування матеріальної та моральної шкоди, а також судових витрат, яка варіюється від 500 до 7800 євро.

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини при опрацюванні кожної заяви розглядає питання доцільності укладення дружнього врегулювання на умовах, запропонованих судом. У разі необхідності він надає коментарі щодо прийнятності та суті заяв, а також обґрунтовані пропозиції щодо перегляду запропонованих сум.

Врахувавши позицію Уряду, ЄСПЛ виніс низку рішень та ухвал, у яких суттєво зменшено суму, запропоновану в первинній декларації про дружнє  врегулювання спору та присудив значно меншу суму.