13-09-201711:11

Міжнародні договори, що набрали чинності для України, включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів у травні - серпні 2017 року

Міністерство юстиції включає чинні для України міжнародні договори до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Реєстр), а також здійснює їх опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України». Ця робота ведеться відповідно до Указів Президента України від 27 червня 1996 року № 468 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів», від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним» (із змінами).

Усього до Реєстру включено понад 4 000 багатосторонніх, міждержавних, міжурядових та міжвідомчих міжнародних договорів, що набрали чинності для України.    

У травні - серпні 2017 року Міністерством юстиції отримано від Міністерства закордонних справ, інших центральних органів виконавчої влади та включено до Реєстру такі міжнародні договори, що набрали чинності для України:

№ з/п

Дата підписання

Дата набрання чинності

Вид акта

Назва акта

 Реєстр. код

 Джерело офіційного оприлюднення

1

03.04.2017

03.04.2017

Міністерство оборони України

Договір (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір)

Домовленість про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та  Міністерством національної оборони Канади і Збройними Силами Канади

85817/2017

Офіційний вісник України від 05.05.2017 № 36

2

04.08.2016

06.08.2017

Договір (двосторонній міждержавний міжнародний договір)

Договір між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову  допомогу в кримінальних справах

86885/2017

Офіційний вісник України від 29.08.2017№ 67

3

21.07.2017

21.07.2017

Програма (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір)

Програма співробітництва у сфері культури між Міністерством культури України  та Міністерством культури Республіки Білорусь на 2017-2021 роки

86887/2017

Офіційний вісник України від 29.08.2017№ 67

4

13.03.2017

13.03.2017

Міністерство юстиції України

Спільна заява (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір)

Спільна заява про правове співробітництво між Міністерством юстиції України та  Федеральним міністерством юстиції та захисту прав споживачів Федеративної Республіки Німеччина

86148/2017

Офіційний вісник України від 09.06.2017 № 45

5

21.03.2014

01.09.2017

Угода (багатосторонній міждержавний міжнародний договір)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державними-членами, з іншої сторони

86884/2017

Офіційний вісник України від 29.08.2017 № 67

6

25.01.2017

25.01.2017

Міністерство оборони України

Угода (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір)

Технічна угода між Міністерством оборони України та Оперативним повітряним командуванням  Збройних Сил Королівства Данія стосовно проведення операції «Північний сокіл-2017»

85423/2017

Офіційний вісник України від 07.04.2017  №28

7

15.05.2017

15.05.2017

Міністерство соціальної політики України

Угода (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір)

Імплементаційний протокол А (будівельна галузь) між Міністерством соціальної політики України та Управлінням з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль

86395/2017

Офіційний вісник України від 04.07.2017 № 52

8

21.07.2017

21.07.2017

Угода (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір)

Угода між Міністерством культури України та Уповноваженим у справах релігій і національностей Республіки Білорусь про співробітництво у сфері міжнаціональних відносин

86886/2017

Офіційний вісник України від 29.08.2017№ 67

9

11.07.2016

01.08.2017

Угода (двосторонній міждержавний міжнародний договір)

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою

86883/2017

Офіційний вісник України від 14.04.2017 № 30

10

07.06.2016

05.12.2016

Угода (двосторонній міжурядовий міжнародний договір)

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль

86396/2017

Офіційний вісник України від 04.07.2017 № 52

11

24.05.2016

03.06.2016

Служба безпеки України

Угода (тристоронній міжнародний договір)

Угода про співробітництво між Службою безпеки України, Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених  Штатів Америки та Національним меморіалом катастрофи й героїзму «Яд Вашем» Держави Ізраїль

85422/2017

Офіційний вісник України від 07.04.2017№ 28

Примітки:

  1. Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
  2. Відповідно до статті 57 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
  3. Статтею 19 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» передбачено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
  4. Згідно зі статтею 21 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України публікуються українською мовою в «Зібранні діючих міжнародних договорів України» та інших офіційних друкованих виданнях України.

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства України  в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник  України» міжнародні договори України, що набрали чинності для України, публікуються в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

  1. Згідно зі статтею 23 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» та підпунктами 24 та 31 пункту 3 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281, Міністерство закордонних справ здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів та зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України, документів міжнародних організацій, їх завірені копії та офіційні переклади, а також інші матеріали з питань зовнішньої політики.

           

 

За інформацією Департаменту реєстрації

та систематизації правових актів