06-09-201913:29

Міністерство юстиції оприлюднило Transition Book

Міністерство юстиції представило маршрутну карту реформ для нового керівництва відомства – Transition Book. У документі стисло викладені напрями роботи Міністерства юстиції України за останні 5 років – від запровадження професії приватних виконавців, гуманізації пенітенціарної системи до розбудови електронних сервісів і доступних та взаємодіючих державних реєстрів.

Transition book є новою формою цивілізованої передачі влади та інформації про стан справ у галузі – практики, широко розповсюдженої у державах Західної Європи та Північної Америки. Цей документ покликаний слугувати базисом для розуміння та подальшого вивчення процесів, за які відповідає Мін’юст.

У Transition book Мін’юсту міститься базова інформація про повноваження та сфери відповідальності Мін’юсту, про основні напрями і пріоритети, інституційну розбудову Міністерства та співпрацю з ЄС.

Також у маршрутній карті реформ викладені основні досягнення, проблеми та пропозиції подальших дій. Крім того, у документі можна знайти позиції партнерів Мін’юсту та їхні пропозиції щодо подальших напрямів роботи у відповідних сферах політики.

Transition book підготовлена за участю структурних підрозділів Міністерства юстиції України, партнерів з громадського сектору та проєктів міжнародної технічної допомоги за загальною редакцією Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції.

 

Transition Book