18-03-201916:27

Міністерство юстиції презентує статистичне дослідження «Стан юридичної освіти»

Міністерство юстиції презентує статистичне дослідження «Стан юридичної освіти», яке було проведене Директоратом з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності.

Деякі ключові результати дослідження:

  • 104565 осіб здобувають вищу юридичну освіту за спеціальністю «Право» та «Правознавство» за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями станом на 1 січня 2019 року. Ще 2740 осіб - за спеціальністю «Міжнародне право», тобто всього близько 108 тисяч майбутніх юристів. Для порівняння: на спеціальності «Фінанси» всього навчається 65 тисяч студентів, на «Комп’ютерні науки» - 25 тисяч, а на «Агроінженерія» - 16 тисяч;
  • не менше 7,5 тисяч майбутніх правників готують в системі навчальних закладів МВС на контрактних умовах. При цьому у різних закладах освіти навчаються за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» більше 5,5 тисяч осіб;
  • кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку бакалаврів з права, становить 193, а ЗВО, що готують магістрів - 120.

Нагадаємо, що за результатами попереднього дослідження стану юридичної освіти, більше 60% роботодавців визначає рівень підготовки випускників, як низький, а 80% роботодавців змушені додатково навчати молодих фахівців.

Під час роботи над дослідженням використовувалися відкриті дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також дані, отримані від державного підприємства «Інфоресурс» за запитом Міністерства юстиції України. Крім того, був здійснений моніторинг офіційних сайтів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Право», «Правознавство», «Міжнародне право». Також були використані дані з відкритих джерел Державної служби статистики, Державної служби зайнятості.

Результати даного статистичного дослідження просимо використовувати при формуванні політики у сфері юридичної освіти.

Детально зі статистичним дослідженням «Стан юридичної освіти» можна ознайомитися тут (посилання).