29-09-200300:00

Міністерство юстиції затвердило зразок свідоцтва про легалізацію профспілок

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.09.03 N 117/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2003 р.
за N 841/8162

Про затвердження зразка
свідоцтва про легалізацію
профспілки, об\'єднання профспілок

З метою забезпечення виконання статті 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (із змінами та доповненнями) та відповідно до підпункту 22 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30.12.97 N 1396 (із змінами та доповненнями), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити зразок свідоцтва про легалізацію профспілки, об\'єднання профспілок (додається).

2. Департаменту легалізації об\'єднань громадян (Н.А.Марченко) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами та доповненнями), після чого довести його до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Л.В.Єфіменка.

Міністр                  О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
24.09.2003 N 117/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2003 р.
за N 841/8162

Зразок

(Державний Герб України)

(Назва органу, що здійснює легалізацію)

СВІДОЦТВО

(зворот)

СВІДОЦТВО
ПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ПРОФСПІЛКИ,
ОБ\'ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

___________
N__________

Мета діяльності Назва профспілки, об\'єднання профспілок_____________________

_____________________________________________________________________________

Статус_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса)___________

Сфера діяльності_____________________________

_____________________________________________

Керівник
МП

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua