25-07-200500:00

Мін‘юст і управління юстиції з початку року попередили прийняття понад 600 незаконних правових норм

Відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" Міністерство та територіальні управління юстиції проводять правову експертизу та здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління і контролю, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Всього за період з 1993 по 30 червня 2005 року Мін‘юст здійснив правову експертизу понад 14000 нормативно-правових актів, з яких зареєстрував 10983 акти. У свою чергу управління юстиції – 97777 актів, з яких зареєстрували -87236./p>

За перше півріччя 2005 року Мін‘юст зареєстрував 703 нормативно-правові акти з 779 поданих на державну реєстрацію, а управління юстиції – 4397 із 4932 поданих на державну реєстрацію.

За цей період у результаті проведення правової експертизи нормативних актів Міністерство відмовило у державній реєстрації 35 актів (що складає 4%), а обласні та районні управління юстиції - відповідно 125 та 238 актів (що складає 12% та 6,2 %) від загальної кількості поданих на державну реєстрацію актів, які не відповідали чинному законодавству.

При цьому Міністерство та управління юстиції попередили прийняття понад 600 незаконних правових норм, з яких понад 50 відсотків містили порушення законних прав та інтересів громадян і юридичних осіб.

З метою здійснення контролю за діяльністю суб‘єктів нормотворення Мін‘юст протягом 1 півріччя 2005 року перевірив стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у семи міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, а управління юстиції - у 3582 інших суб‘єктах нормотворення. При цьому Мін‘юст виявив 42, а управління юстиції – 526 нормативно-правових актів, які підлягали державній реєстрації, проте на державну реєстрацію не подавались, у зв`язку з чим підлягають скасуванню.

Такі акти Міністерство виявило у Держмислужбі, Мінекономіки, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Держкомархіві тощо. Управління юстиції такі акти виявили в місцевих органах виконавчої влади, інших суб’єктах нормотворення.

Подекуди до цього часу трапляються випадки встановлення нових правових норм листами, телеграмами (Держмитслужба, Мінагрополітики, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг).

Незважаючи на те, що виявлені під час перевірок незареєстровані нормативно-правові акти підлягають негайному скасуванню, окремі міністерства, інші центральні органи виконавчої влади залишають ще не скасованими 68 актів (у 2004 році – 29, у 2005 - 39 актів), а також 56 листів: МВС, Міносвіти, Мінприроди, Мінтрансзв‘язку, Держкомзем, Держкомісія з регулювання ринків фінансових послуг, Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Держмитслужба тощо. На місцевому рівні ще не скасовано 131 такий нормативно-правовий акт.

Міністерство та управління юстиції разом з органами, що видають нормативно-правові акти, проводять постійну роботу щодо перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх до норм чинного законодавства.

Зокрема, Мін‘юст у І півріччі 2005 року направив суб’єктам нормотворення близько 70 листів щодо приведення у відповідність до законодавства 92 нормативно-правових актів, що ними видані. На сьогодні третина таких нормативно-правових актів скасовані або визнані такими, що втратили чинність.

Аналогічну роботу також проводять обласні та районні управління юстиції. Так, у цьому році в управліннях юстиції фахівці переглянули 24508 нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, з яких майже 6000 приведені у відповідність до чинного законодавства (визнані такими, що втратили чинність, або внесені відповідні зміни).

Мін‘юст та управління юстиції у цьому році скасували рішення про державну реєстрацію 100 нормативно-правових актів у зв`язку з невідповідністю нормам чинного законодавства.

На сьогодні одним із найбільш суттєвих порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів є спрямування до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю незареєстрованих, тобто нечинних, актів.

Крім того, залишається недостатньою якість нормативно-правових актів, які приймаються суб‘єктами нормотворення та подаються на державну реєстрацію. Суттєвим порушенням також є невиконання суб‘єктами нормотворення законних вимог органів юстиції щодо усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Державна реєстрація нормативно-правових актів - дієвий засіб захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 279-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua