15-10-201515:43

Мін’юст оголошує конкурсний відбір на посади керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства

Генерального директора державного комерційного підприємства “Національні інформаційні системи”:

• найменування підприємства: державне комерційне підприємство “Національні інформаційні системи” (ДП “НАІС”);

• місце знаходження підприємства: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73;

• основні напрями діяльності: ДП “НАІС” здійснює технічне та технологічне забезпечення створення, запровадження, експлуатацію програмно-інформаційних комплексів системного ведення державних реєстрів, розробку інтелектуальних систем управління електронними базами даних;

Генерального директора державного комерційного підприємства “СЕТАМ”:

  • найменування підприємства: державне комерційне підприємство “СЕТАМ” (ДП “СЕТАМ”);
  • місце знаходження підприємства: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73;
  • основні напрями діяльності: ДП “СЕТАМ” здійснює технічне та технологічне забезпечення створення, запровадження, експлуатацію програмно-інформаційних комплексів системного ведення систем реалізації арештованого майна, розробку інтелектуальних систем управління електронними базами даних; розповсюдження власних та інших розробок в області інформаційних технологій; оптова та роздрібна торгівля, зберігання майна, реалізація арештованого майна.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників державних підприємств:

- громадянство України;

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

- досвід роботи на керівних посадах у сфері господарської діяльності не менше 5 років.

Повинен знати (володіти):

принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;

перспективи та тенденції розвитку відповідного сектору економіки;

основи економіки, менеджменту, маркетингу, етику ділового спілкування та ведення переговорів;

лідерські компетенції, стратегічне бачення, організаційне лідерство, управління змінами, управлінську ефективність;

професіоналізм, чесність, відповідальність, порядність, справедливість.

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або електронною поштою:

- заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови постійно діючої комісії Севостьянової Н.І. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);

- належним чином завірені:

копія документа, що посвідчує особу,

копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи,

копія документа про повну вищу освіту;

- біографічна довідка (резюме);

- конкурсна пропозиція;

- довідка про відсутність в особи судимості;

- рекомендації та інші документи на власний розсуд.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена у вигляді презентації у програмі Power Point обсягом до 10 слайдів.

Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

- поточна ситуація на підприємстві та в галузі;

- перспективи розвитку підприємства протягом трьох років, де зокрема передбачаються план реформування підприємства, заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства, тощо;

- конкурентні переваги претендента, зокрема  досвід роботи в міжнародній ІТ компанії, знання іноземної мови.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Інформацію, що стосується фінансово-економічного стану державних підприємств, неможливо представити у зв’язку з тим, що підприємства є новоствореними.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України;

Конкурсний відбір починається 12 жовтня 2015 року та закінчується не пізніше 6 листопада 2015 року.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору: до 10 листопада 2015 року.

Місце проведення конкурсного відбору: Міністерство юстиції України, м. Київ, пров. Рильський, 10.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи: 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10, кімната 206, тел. 271-16-36, n.vlasenko@minjust.gov.ua.