21-08-200600:00

Мін`юст закликає суб`єктів нормотворення дотримуватися норм чинного законодавства.

Суб`єкти нормотворення продовжують подавати нормативно-правові акти на державну реєстрацію з численними порушеннями. Як повідомила прес-службі директор Департаменту державної реєстрації нормативних актів Валентина Бутрименко, найпоширенішими порушеннями є, зокрема, перевищення наданої органу компетенції та відсутність узгодження з відповідними органами, а також недотримання строків подання та вимог Примірної інструкції з діловодства. Так, протягом першого півріччя поточного року Мін`юст відмовив у реєстрації 39 актів, що становить чотири відсотки від загальної кількості.

Неприпустимими є також недотримання норм чинного законодавства, зокрема, якщо виданий акт порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов'язки, не відповідає вимогам законодавства про мови, перевищення компетенції органом, що видав нормативний акт. Також вважається суттєвим порушенням не узгодження акту із заінтересованими органами.

Валентина Бутрименко підкреслила, що відповідно до пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правовий акт, у реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний строк з дня отримання рішення про відмову. Проте, протягом цього року окремі суб'єкти нормотворення не скасували в установлений строк акти, у державній реєстрації яких Мін`юст відмовив.

Продовжують також надходити на реєстрацію акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади персонального та оперативно-розпорядчого характеру, спрямовані на виконання власних рішень та вищестоящих органів. Ці документи не мають правових норм і відповідно до пункту 5 Положення на державну реєстрацію не подаються. Але, незважаючи на неодноразові рекомендації, роз'яснення та обгрунтовані відмови у реєстрації, органи, що подають акти, повторюють свої помилки.

Так, у першому півріччі за результатами правової експертизи нормативно-правових актів Мін`юст попередив прийняття близько 300, а обласні та районні управління юстиції більше 200 незаконних правових норм.

Значну кількість, а саме 130 нормативно-правових актів повернуто на доопрацювання.

Валентина Бутрименко зазначила, що із доопрацьованих у 2006 році документів 67 зареєстровано, 13 скасовано органами, що їх видали, інші перебувають на контролі Мін'юсту. Крім того, до цього часу окремі суб'єкти нормотворення не подали на державну реєстрацію нормативно-правові акти, які були повернуті на доопрацювання ще в попередні роки. Такі акти підлягають негайному скасуванню.

Одночасно, на постійному контролі Міністерства та його територіальних органів залишається питання перегляду нормативно-правових актів, у тому числі, і зареєстрованих, на відповідність їх Конституції та чинному законодавству України.

Так, Міністерство за перше півріччя поточного року направило суб'єктам нормотворення близько 120 листів щодо приведення у відповідність до законодавства 164 нормативно-правових актів, що ними видані. На сьогодні відповідна робота проведена стосовно половини нормативно-правових актів (тобто акти скасовані або визнані такими, що втратили чинність). Але, внаслідок неприведення актів у відповідність до чинного законодавства органами, що їх видали, Мін`юст скасував рішення про державну реєстрацію 10 нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Валентина Бутрименко наголосила, що Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції постійно проводить семінари з питань державної реєстрації нормативно-правових актів для юридичних служб органів виконавчої влади, спеціалістів обласних та районних управлінь юстиції. Також, ці питання постійно висвітлюються на радіо та на сторінках провідних юридичних друкованих видань.

А з метою ознайомлення громадськості з нормативно-правовими актами, що пройшли реєстрацію в Міністерстві, тексти їх оприлюднюються у друкованому виданні - "Офіційний вісник України". Одночасно, переліки зареєстрованих нормативно-правових актів, відмов та рішень про скасування реєстрації актів систематично розміщуються на веб-сайті Міністерства юстиції у рубриці "Державна реєстрація нормативних актів".

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 271-16-76
E-mail: press@minjust.gov.ua