27-02-200300:00

Н а к а з


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.02.2003 N 14/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2003 р.
за N 146/7467

Про внесення змін до Інструкції
про порядок вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України

Відповідно до Закону України "Про нотаріат" Н А К А З У Ю:

1. Внести до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 року N 18/5 (із змінами і доповненнями) і зареєстрованої в Мін\'юсті України 7 липня 1994 року за N 152/361, такі зміни:

главу 11 викласти в такій редакції:

Глава 11
Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

158. Нотаріус у випадках, передбачених законодавством України, приймає від боржника у депозит грошові суми та цінні папери для передачі їх кредитору.

Прийняття нотаріусом грошових сум і цінних паперів провадиться за місцем виконання зобов\'язання.

159. Нотаріуси ведуть облік депозитних операцій в порядку, установленому Міністерством юстиції України.

160. Приймання грошових сум або цінних паперів у депозит для передачі кредитору здійснюється за заявою зацікавленої особи. Заява повинна містити такі відомості:

щодо особи, від якої прийнято внесок у депозит, а також щодо особи, для передачі якій його внесено, а саме:

для фізичних осіб: прізвище, ім\'я, по батькові, серія та номер паспорта, коли та ким він був виданий, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов\'язкових платежів;

для юридичних осіб: їх найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку (якщо місцезнаходження або інші відомості щодо особи, для передачі якій робиться внесок, невідомі, то в заяві вказуються останні відомі особі, що звернулася до нотаріуса, відомості);

щодо мети чи виконання якого зобов\'язання зроблено внесок;

щодо причин, з яких зобов\'язання не може бути виконане безпосередньо.

За бажанням особи до заяви можуть бути включені обгрунтування та розрахунок, згідно з яким робиться внесок. У разі прийняття в депозит цінних паперів, випущених у документарній формі, у заяві зазначається їх сумарна номінальна вартість.

161. Нотаріус видає особі, яка внесла в депозит грошові суми або цінні папери, квитанцію про внесок. На прохання боржника напис про внесок може бути зроблений на поданому документі, що встановлює заборгованість або з якого випливає внесення грошових сум або цінних паперів у депозит.

162. Про надходження грошових сум і цінних паперів нотаріус повідомляє кредитора і на його вимогу видає йому належні грошові суми або цінні папери.

Якщо боржник не вказав адресу кредитора і нотаріусу ця адреса не відома, боржник попереджається, що повідомлення кредитора про внесення грошей або цінних паперів у депозит є його обов\'язком.

163. Повернення грошових сум і цінних паперів особі, яка внесла їх у депозит, допускається лише за письмовою згодою на це особи, на користь якої був зроблений внесок, або за рішенням суду".

2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об\'єднань (Круковес Н.В.) подати наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами і доповненнями) та довести його до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Єфіменка Л.В.

Міністр                О.В.Лавринович

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua